Anne Lise
Bergem

Tjeneste- og UX-designer i Bergen

Anne Lise Bergem jobber som UX (brukeropplevelse) og tjenestedesigner i Miles. Hun har 15 års erfaring med brukersentrert design; innsiktsarbeid, konseptutvikling, innovasjon, prototyping og visualisering av nye løsninger som produkt- og tjenestedesigner. De siste 8 årene med digitale brukeropplevelser.

Anne Lise er utdannet sivilindustridesigner fra Arkitekthøgskolen i Oslo. Samt Gründerskolen og det tverrfaglige studiet Strategic Design for Innovation.  Hun har lang erfaring som konsulent i ulike bransjer som bank og finans, energi, havbruk, helse og offentlig forvaltning blant annet.