Bjarne er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU. Han jobber på prosjekter med fokus på .Net, der han har hatt roller både som utvikler, teknisk ansvarlig og teknisk arkitekt.

Han mener at en god forståelse for kundens prosesser og domene ligger til grunn for en god kodebase, og jobber mot at arkitekturen i løsningen skal kunne støtte opp under endringer i behov uten at det går ut over fremdriften. I tillegg til fokus på kvalitet i kode, er Bjarne også opptatt av hvordan arbeidsprosessene kan tilpasses for å støtte smidig utvikling.

Bjarne tilbringer fritiden sammen med familien og venner, løper og står på snowboard. I tillegg starter han gjerne på hobby kode-prosjekter som fullføres i større eller mindre grad.