Christian har siden mastergraden ble sikret, innen humanistisk informatikk i 2005, opparbeidet seg en solid kunnskapsbase fra hele stacken. Hittil i karrieren har han fått være med på å bygge opp publiseringsrammeverket i Polarismedia, fått jobbe med softwarutviklingen i Bibsys og vært en god bidragsyter til NTNU sin IT-avdeling.

Christian er vel det som kan klassifiseres som en allsidig utvikler, og en utvikler som brenner for god semantikk. Han mener at en alltid bør lage programmer, og finne frem til gode semantiske navn, slik at også de som ikke jobber med kode skal kunne danne seg et bilde av programflyten.

På fritiden er Christian familiemannen, ølbryggeren og matevangelisten som ikke har problemer med å spille 200 bpm på et slagverk. Når arbeidsdagen er over brukes mye av tiden til å pleie sine mange  interesser. Enten det er musikkinteressen, og studioet han har bygget seg hjemme i kjelleren, eller pleie av selvdyrkede grønnsaker ute i drivhuset eller til skogs rundt et bål sammen med kone og barn.