Christian jobber med digital markedsføring, og sosiale medier, på tvers av våre kontor i Norge.