Frode er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1998 og har lang fartstid fra ulike bransjer som telekom, forsikring, fondsforvaltning, energibransjen og fiskeri- og havbruksforvaltning. Frode har hatt en rekke ulike roller, og da gjerne både det å være arkitekt og utvikler. Han liker seg aller best i skjæringspunktet mellom forretning og IT.

Frode er trønder, som har vært bosatt i Bergen i lang tid. Hjemme har han kone og 3 gutter. Frode er en aktiv kar, og løper i alle ledige stunder. Det er stor sannsynlighet for å treffe han i fjellene rundt Bergen både sommer og vinter.