Harald er sivilingeniør med spesialisering innen programvareutvikling. Han startet sitt yrkesmessige virke som utvikler, men har siden 2000 primært jobbet som program-, prosjekt- og prosessleder. Harald har en fortid i blant annet Provida, Cambridge Technology Partners, Bekk Consulting og Cicero. Smidige metoder har vært en sentral del av hans prosjekter de senere år.

Harald er fra det blide Sørlandet og trives som best med tilgang til ferske reker og nærhet til sjø og svaberg (og Julius selvfølgelig). Hans største lidenskap på hobbyfronten er musikk. Harald går ofte på konserter og synes fortsatt at musikk på vinyl gir en helt unik opplevelse.