Kristine har en mastergrad i modellering og dataanalyse fra Universitet i Oslo. Siden hun var ferdig utdannet i 2015 har hun hatt roller som forretningsanalytiker, produkteier og produktleder. Kristine har lang erfaring innen utvikling og implementering av sensordata, og anvendelse av ny teknologi for optimalisering av eksisterende prosesser og arbeidsmetoder. Hun har her erfaring med å lede flere større DevOps-team som forvaltet og utviklet IT-systemer og applikasjoner. Kristine trives godt i skjæringspunktet mellom utvikler og sluttbruker – og hvordan faktisk få effekt av produktet. Hun er løsningsorientert, uredd og tar de flesteutfordringer på strak arm.


Fritiden går med til å være sammen med familie og venner, i tillegg til å drive med yoga,
styrketrening og helårsbading. Når mulighetene byr seg er det reising til verdens kriker og
kroker som gjelder.