Martin har 12 års erfaring som utvikler og arkitekt, både som konsulent og i teknologiselskap. Han har ein mastergrad frå UiO innafor High Performance Computing. Han er lidenskapeleg opptatt av ope kjeldekode og opne plattformer, og meiner at eit godt IT-system må vera så enkelt at sjølv far kan klare det.

Martin har hovudsakleg jobba på Java- eller .Net-prosjekt, og har hatt roller som utvikler, teknisk ansvarleg og teknisk arkitekt.

Martin trivst best berrføtt eller med ski på beina. Han er oppvaksen på gard, og driv difor både med ølbrygging, lafting og automatiske vatningssytem med web-grensesnitt.