Roar er utdannet dataingeniør ved Høgskolen i Bergen og har en master i «Innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse» fra UiO. Tidligere jobbet Roar som «fullstack» IT-konsulent i EVRY i Bergen, men i 2019 bestemte han seg for å klappe sammen paraplyen og flytte til Oslo. Roar liker å jobbe med flere teknologier, men har en forkjærlighet for .NET og Cloud-utvikling. Tidligere har han også jobbet med frontend- og mobilutvikling, og liker å holde seg oppdatert og prøve ut nye teknologier.

Tiden utenfor jobb tilbringer han for det meste med samboeren, venner og familie. Roar liker å holde seg aktiv med sykling om sommeren og ski om vinteren. Når han er innendørs går mye av tiden til å sitte foran skjermen, samt noe gitarspilling der han fremdeles har en vag drøm å bli rockestjerne.