Stein
Hjertås

Arkitekt og utvikler i Bergen

Stein er sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Datateknikk (1996). Han har erfaring fra bank og finans, telecom og helsevesen. De siste 15 årene har han jobbet med webløsninger hovedsakelig på backend og noe frontend innimellom. Stein har grundig forståelse for flerlags applikasjonsutvikling på .Net og javaplattformen, webapplikasjoner og større integrasjonsprosjekter. Han forstår prosjektprosesser og mulighetene løsningene gir for forretningen.

Stein liker det kjente og trygge, men også kriblingen i magen som kommer med nye utfordringer. I fritiden trener han en del variert både ute og inne. Båt, hytte og hus beskjeftiger hele familien og fyller opp helger og ferier.