Vivian har en mastergrad i business og en bachelorgrad i økonomi fra University of Stirling i Skottland. Vivian kommer fra en stilling som økonomidirektør i Select Service Partner AS. I rollen som økonomidirektør har hun jobbet tett med selskapets ulike funksjoner for å legge til rette for langsiktig positiv vekst. Hun har vært ledende i økonomifunksjonens arbeid for økt effektivisering og harmonisering av prosesser, og har også ledet arbeidet med rapportering både til konsernledelsen og offentlige myndigheter. Tidligere arbeidssteder inkluderer Eiendomsspar, Norges Vel og PWC, hvor hun jobbet innen revisjon, controlling og økonomistyring.

Vivian bor på Jessheim sammen med sin sønn, Edvart. Vivian og Edvart er ofte å finne på fotballbanen, golfbanen eller ute i hagen hvor hun ivrig steller med alle plantene.