• Refleksjoner over visjoner

    1. november 2017

    De fleste organisasjoner kommuniserer sin virksomhet, hva de står for og sine ambisjoner gjennom begreper som bl.a. misjon, visjon, kultur, verdier og ledelsesfilosofi. Det foreligger imidlertid veldig ulik praksis og forståelse av disse begrepene. I dette innlegget vil jeg se nærmere på "visjon" samt dele noen av mine refleksjoner relatert til dette begrepet.

  • Hvordan har dine ansatte det, egentlig?

    20. mai 2016

    Bruk ikke-anonyme medarbeiderundersøkelser, skriver daglig tjener i Miles, Kate Henriksen, i denne BA-kronikken.