• Konferanserrapport fra QCon San Francisco

  18. desember 2018

  Ikke mindre enn 10 Milesere dro til QCon San Francisco i november. Her har du favorittene til 8 av dem.

 • JSConf Singapore 2018

  29. januar 2018

  Singapore, 25.-27. januar 2018

 • Akkling - the unofficial official Akka.NET F# API

  27. desember 2017

  Akka.NET has had an F# API since its early days, but it's Akkling that you should use for Akka programming in F#. This article explains why.

 • reF#actoring: rewriting an actor in F#

  20. desember 2016

  If you are keen on actor model, Akka and functional programming, this article shows how to rewrite an existing C# actor in F#

 • Det beste fra QCon SF 2016

  24. november 2016

  Miles var som vanlig på plass på QCon San Francisco andre uken i november. Fem av våre flinke folk var der og fikk påfyll av både softskills og dyp teknisk kompetanse. Her deler de nå sine «Best of QCon SF».

 • Web Rebels 2016 - Our take

  8. juni 2016

  We’re super excited about learning new web stuff at Web Rebels 2016. It’s our pleasure to serve you our take on what went down.

 • Managing RabbitMQ messages with F# and Akka.NET

  8. februar 2016

  The actor model, while being an old concept, has recently gained additional popularity thanks to the Akka framework and its .NET port Akka.NET. This blog post shows that functional programming and the actor model provide a good combination to implement common message queue patterns.

 • Why should we care about functional programming? Part 3: Type inference

  2. desember 2014

  In this article we will discuss type inference, the ability to infer data types automatically, which is one of the main conditions for a terse syntax.

 • Validering av norske data

  10. oktober 2014

  Man skal aldri basere en applikasjon på klientsidevalidering. Det skaper imidlertid en mye bedre brukeropplevelse med en tilbakemelding til bruker uten å vente på svar fra serveren. Denne artikkelen viser deg valideringsfunksjoner for fødselsnummer, organisasjonsnummer, kontonummer og KID-nummer, som benytter valideringsregler som er spesielle for Norge.

 • Why should we care about functional programming? Part 2: Transformations

  2. juli 2013

  Functional programming is not about classes, it’s about stateless transformations of immutable things, where «things» can be both data and functions, or even partially applied functions. Therefore we shouldn't think about these transformations as changes of values. It’s more a matter of mapping input to output where both sides can contain plain data or functions.