Interessegrupper (Søndag)

Spor

Hvordan bygge en intelligent chatbot

Room: Lia | Roar

Miles nye hjemmesider lansert og i forbindelse med det så ønsker vi fokusere på hvordan vi kan bygge en intelligent chatbot som vi kan bruke på den nye hjemmesiden. Vi vil inledde med en kort oversikt over hvordan vi kan bygge en chatbot og vad som er gjort så langt og derretter blir det hackathon for å komme opp med ting som vi kan ha kjørendes på den nye hjemmesiden.

Workshop i Tight Loose Tight (TLT)

Room: Meyersalen | Rune Ulvnes

Beskrivelse: Har du en hensikt i jobben? I 2012 holdt jeg en lyntale om TLT på smidigkonferansen, og siden har konseptet spredt seg i virksomheter som ønsker å snu kulturen til å bli smidig. I denne workshoppen vil vi definere TLT, og diskutere ulike hindre og tiltak for styrke teamets engasjement og hensikt.

Fundingpartner

Room: Haakon VII | Geir Atle Bore

FundingPartner ble startet fordi vi så at lønnsomme bedrifter ikke fikk finansieringen de trengte for å vokse, og at vanlige folk fikk for lav avkastning. Vi hadde en enkel idé – å la dem hjelpe hverandre.

FundingPartner er et crowdfunding-selskap som formidler bedriftslån mellom småsparere og små og mellomstore bedrifter. Geir Atle Bore er gründer og CEO i FundingPartner. Han er tidligere Juniorpartner hos McKinsey, Associate hos GoldmanSachs, har en MBA fra Darden School of Business University of Virginia, og en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole.

Hack-a-drone

Room: Andreas Lumholtz | Anders

IoT har et noe frynsete rykte når det kommer til sikkerhet, og det har blitt produsert en rekke ‘things’ med både små og store sikkerhetshull. I denne workshoppen skal vi utnytte en kjent svakhet i en WiFi-styrt drone og prøve å ta kontrollen over denne. Deltagerne blir delt inn i grupper og vi vil forsøke å lage portable ‘drone killers’ ved hjelp av blant annet raspberry pi’s.

Move to cloud

Room: Andreas Tangen | Nils

The P&C insurance company PIF has a .net Windows application to handle all invoices. We call the application Invoicing. It fetches invoice foundation data from database (issued by other systems), generates and save the invoices, issue the invoices to document system to generate PDF (WS interface), save the invoices, issue the invoices to customers (customer data are retrieved from Customer system by WS calls). Register the accounting data to a database, which is picked up by the Accounting system. It receives payments and register the payments. Generate and issue reminder invoices (purring) after 2 weeks for outstanding payments. After 4 weeks it issues the invoices to debt collection (send by ftp). Users may use the Invoicing application to browse existing invoices and to view customer balances. There is currently no API available for other systems to query invoice data. The system is old, it is one big web application doing all, and there are some shared databases and old style ws interfaces. It is costly to operate, and time consuming to upgrade. Business want more frequent upgrades. It is also highly coupled with depending systems. We want to move it to Azure, reduce dependencies and make a foundation for rapid deployment of upgrades.

Test

Room: Tosten Arnesøn | Gerd

I dette sporet ønsker vi som arbeider med Test at samles og diskutere ting som:

– Verktøy vi bruker i hverdagen

– hva gjør vi i vår rolle hos kunden vi er hos

– Konferanser vi bør sjekke ut?

– hvordan kan de nye satsningsområdene påvirke oss som testere?.

Bring your own problem

Room: Lorentz Meyer Boeck | Trygve / Geir S

Ta med deg et eget tema og finn folk å prate med.