Lyntaler (Lørdag)

Navn: Benedicte Selmer
Tittel
: Step-by-step Pre-project opportunity analysis
Teaser: På jakt etter en rask og effektiv måte å finne ut om en ide er verdt å sette ut i livet? Jeg gir deg en erfaringsbasert analysemetode som ved hjelp av fire trinn vil gi deg og (prosjekt)organisasjonen din nok informasjon til å kunne beslutte om ideen har livets rett, eller om den bør parkeres.

Navn:Ask Markestad
Tittel:Data først, så maskinlæring
Teaser: Datagrunnlaget bestemmer om du har suksess med maskinlæring og begynner med datainnsamling.God datainnsamling kan spare deg for mye tid og arbeid i fremtiden, og åpner for mulighetene med maskinlæring. Vi ser på konsekvenser av datainnsamlings strategien til KF, samt tips & råd for å samle god kvalitet data for ML/big data formål.

Navn: Hans Petter Simonsen
Tittel: Vi er alle sjefer!
Teaser: Kom og hør hvordan verdier styrer beslutningene våre, og viktigheten av å jobbe frem en felles verdiplattform for gruppen eller teamet. Lyntalen er satt i kontekst og eksemplifisert gjennom NAVs smidig-evolusjons-reise, som demonstrerer hvordan verdier også kan være et veldig effektivt lederverktøy for å få til endring.

Navn: Rune Forberg
Tittel: Enonic introduction (not technical)
Teaser: As a consultant you have very likely worked at a customer that uses Enonic XP – or the legacy system Enonic CMS. These are products created by the Norwegian company Enonic with offices in Kirkegata 1-3 in Oslo.

Why do this small Norwegian company think it is a good idea to give their employees free every Friday with full pay, and why do many still show up at work – to create solutions to help their customers – instead of chilling at home?

Enonic XP is described as “a modern development platform—posed to impress technical co-workers the most” and it is beating the competition in several areas – one is “likeliness to recommend”.

Enonic uses the term Webagilty, and strives to follow the 12 principles of the Agile Manifesto in their work.

I will from the perspective of a former employee, Enonic specialist, customer representative and course holder the last 8 years, in 10 minutes + questions, try to share some insights into this Norwegian company and their current open-source platform.

Navn:Arild Strømhylden
Tittel: Wardley maps – et verktøy for bedre beslutninger
Teaser: A Wardley map is a map of the structure of a business or service, mapping the components needed to serve the customer or user. Wardley maps are named after Simon Wardley who claims to have created them in 2005.

Vi ser også litt på rammeverksbygging i prosjektet. Rasjonalet er at løsningen skal ha mange tusen felter, og at det tar for mye tid å kode disse for hånd. Det må lages noe smart. Eller?

Navn:Merete Munch Lange
Tittel: Et fengslende prosjekt – fra fange til frihet
Teaser: Hva skjer når man skal binde systemer fra 80-tallet sammen til en sømløs reise for ansatt og innsatt. Prosjektet er i sin spede start og jeg starter 17.oktober kl. 12.00 på kundesiden.

Navn: Øyvind Hjulstad
Tittel:Ny Vegtrafikksentral VTS2020
Teaser: (Implementasjon av) Smidig Arkitektur, en liten fortelling om motløshet, håp og entusiasme.

Navn:Geir Stene
Tittel:prosjekt e-helse & innovasjon
Teaser:helsenorge.no skulle bare bytte CMS system, og så oppdaget man at det angår alle deler av organisasjonen og hva gjør man med innovasjon?

Navn:Alexander Asplund
Tittel:Python er ikke så pyton som du kanskje trodde!
Teaser: Hvordan går det når man har sin bakgrunn fra Java og C# og så skal utvikle et produkt kun i Python? Språket står sterkt i data science-verden, og kan derfor være et naturlig valg for et prosjekt i en slik kontekst. Jeg skal med eksempler vise hvordan jeg opplevde det da jeg måtte gjøre en slik overgang. Vi tar en titt på noen språk-egenskaper jeg ønsket meg, som semi-statisk typing eller C#-aktige properties, og hva man gjør når man ønsker seg gode mocking-verktøy i unit tests eller IoC-containers. Hvordan klarer Python seg? Ikke så verst, faktisk.

Navn:Arve Larsen
Tittel:Miles’ røde og det grønne skiftet
Teaser:Hva trengs for å gjøre Norden klare for det grønne skiftet. Litt maskinlæring, litt fornying av gamle systemer og mye nytt som ingen vet hva skal være. Og litt om behovet for poteter.

Navn:Gerd Wiggen
Tittel:Hva gjør en testleder på digitale kanaler, hos Telenor?
Teaser:Mitt Telenor er en av Telenor sine digitale kanaler. Telenor satser på de digitale kanalene, for å kunne være med på utviklingen og nå ut til flest mulig. Derfor skal så godt som alt som lages i Telenor nå ut i Mitt Telenor og det kan by på interessante utfordringer når fossefallsprosjekter møter en squad som ønsker å jobbe smidig. Midt oppe i dette sitter jeg som testleder. Jeg ønsker å dele litt av min hverdag med dere.

Navn:Andrea Altier
Tittel:Hvordan hjelpe organisasjoner til mer smidighet? – Noen praktiske tips basert på Kanban, fra et coaching perspektiv.
Teaser:I denne lyntalen deler jeg praktiske tips på noen steg man kan ta for å hjelpe organisasjoner til mer smidighet (Business Agility) Tipsene er basert på kanban, boken Rethinking Agile og erfaring fra oppdraget som Agile Coach i DNB.

Navn:Lars Gunnar Lundestad
Tittel:Hva er 5G og hvorfor er det viktig for oss i Miles?
Teaser:Mange vil si at det bare er en ny «G» når vi går fra 4G til 5G. Men i denne lyntalen vil du lære at det er et nytt paradigmeskifte vi står ovenfor. Vi som jobber med IT og teknologi, vil få et helt nytt verktøy for å skape løsninger for våre kunder.

Navn:Kåre Laukli
Tittel:Vertikal DRI: Inter-team coordination and dealing with non-agile organizations
Teaser: The Waypoint journey the past 5-6 months, with organizational and cultural issues.

Navn:Ho-Hsing Yu
Tittel:Med deg kan jeg bli bedre! La oss skalere sammen!
Teaser:De «usynlige» prosessene i administrasjonen og hvordan vi sammen kan utføre disse mer sømløst.

Navn:Jan-Otto Johansen
Tittel:Vil de agile kreftene noen gang komme ut av skjærsilden og inn i himmelen?
Teaser:Telenor er en politisk organisasjon, hvor kvartalsrapporteringen, prognoser og budsjettbasert finansiering er styringsprinsippene. Hva gjør en squad lead/prosjektleder for å skape en tilnærmet agil hverdag for sitt team?

Navn:Bjarne Veland Sletten
Tittel:Hva skal vi med Azure Functions?
Teaser:Hva er Azure Functions og hvorfor ble det laget? Hvordan lager man en Azure Function på 30 sekunder? Når bør jeg bruke det, og når bør jeg ikke bruke det? Er det noen som sett en Azure Functions App in the wild? Å jada!

Navn:Viggo Navarsete
Tittel:Hvordan bytte motor i full fart med 3.3 millioner brukere
Teaser:Få et innblikk i hvordan Vipps erstattet betalingsmotoren bit for bit i fart med 3.3 millioner brukere uten nedetid. Erre mulig spør du? Ja, åff kårse!

Navn:Christina Seime
Tittel:Får du ikke gjennomslag for ideene dine? Grunnen kan være en annen enn du tror
Teaser:Noen gang kommet med en sykt god ide? Rett og slett en no brainer! Men ikke alle ser det geniale i ditt forslag og du blir møtt med skepsis og spørsmål. Denne lyntalen går gjennom noen grunner til at nye ideer ikke alltid blir mottatt med trampeklapp og stormende jubel. Lyst til å få gjennomslag for din neste ide? Da bør du komme på denne lyntalen.