Design Thinking, Design Sprint & Lean Startup

Vår dyktige arkitekt og utvikler Arve Larsen gir oss her en introduksjon i Design Thinking, Design Sprint og Lean Startup. Hva er hva og hva kan de brukes til?

BAKGRUNN

Verktøykassen for oss som driver med prosjekter, innovasjon, produktutvikling og problemløsning blir stadig mer velfylt og veldefinert. For meg som teknolog er metoder og teknikker som fokuserer på helheten, på folk og behov mest spennende.

Jeg begynte med et introduksjonskurs i Design Thinking. Kurset ga ny inspirasjon i hverdagen. Etter å ha holdt et tilsvarende kræsjkurs i Design Thinking internt i Miles og under Smidig 2016 fikk jeg spørsmål om hva som skiller Design Thinking fra Lean Startup. I høst rapporterte min kollega Viggo fra en spennende Design Sprint han var med på hos en kunde, og det fikk meg til å lure på hva som som skiller Design Sprint fra Design Thinking. Disse spørsmålene skal jeg prøve å svare på, men først litt teori rundt begrepene.

Design thinking

STRATEGIER OG PRINSIPPER BAK DESIGN THINKING

samarbeid på tvers av faglige, kulturelle og organisatoriske grenser – innovasjon krever diversitet og mangfoldDesign Thinking er basert på kreative strategier gode designere bruker. Disse kan også brukes til å undersøke og løse problemer mer generelt. Strategiene faller innenfor 5 hovedgrupper:

 • søk forståelse for og innsikt i problemet gjennom den som har problemet (Empathize)
 • analyser problemet og definere en problemstilling (Define)
 • generere mange radikale og forskjellige møter å løse problemet på (Ideate)
 • bruk enkle, fysiske prototyper (Prototype)
 • test ideer og prototyper på den som har problemet tidlig og ofte (Test)

I tillegg til disse strategiene er Design Thinking fundert på et sett med prinsipper:

 • fokuser på handling, raske avklaringer, korte faser – tidspress spisser kreativiteten
 • samarbeid på tvers av faglige, kulturelle og organisatoriske grenser – innovasjon krever diversitet og mangfold
 • fokuser på verdi for mennesker/enkeltpersoner – løs problemer som betyr noe for noen
 • vær bevisst på prosess – gjør det som er nyttig og nødvendig, ikke det som står i en bok
 • bruk prototyper på vei mot en løsning – en enkel, uferdig prototype er mer verdifull i prosessen enn en ferdig, perfekt en – hull og mangler gir rom for reaksjon og innspill
 • vis, ikke fortell – prototyper skal tas på, føles og oppleves, ikke bare forklares og forstås

DESIGN SPRINT

Design Sprint er en konkret prosess og struktur for å bruke Design Thinking i praksis. Jake Knapp begynte å kjøre Design Sprint i Google i 2010. I 2012 flyttet han til GV (tidligere Google Ventures). GV teamet har siden bidratt til å videreutvikle Design Sprint. Design Sprint er et slags miniprosjekt over 5 dager, basert på strategiene fra Design Thinking og skal gjøre alle i stand til å ta i bruk Design Thinking i praksis.

 • Mandag: definer problemer og velg et mål for resten av uken
 • Tirsdag: genrer ideer og skisser til løsninger knyttet til målet
 • Onsdag: velg ideer og skisser fra tirsdag og lag et storyboard
 • Torsdag: prototyping, fort og gæærnt – «fake it», «make it snappy, make it crappy»
 • Fredag: la kunder teste ut prototyper for å høste erfaringer og tilbakemeldinger
Design sprint-prosess

LEAN STARTUP

Lean Startup er basert på ledelsesprinsipper og moderne forretningutvikling. Eric Ries introduserte Lean Startup i 2008 som en metode for å utvikle selskap og produkter. En viktig del av Lean Startup er stegene bygg-mål-lær: Bygg det minste levedyktige produktet eller løsningen som gir verdi (MVP – minimum viable product), hent inn erfaringer fra kunder og bruk ved målinger og lignende, bruk dette til å lære mer om hvordan produktet og selskapet kan utvikles og forbedres. 

I 2015 ble det norskutviklede spillet Playing Lean lansert som en morsom måte å lære Lean Startup, finansiert gjennom en Kickstarter-kampanje.

Build measure learn-prosess

HVA ER FORSKJELLEN?

Så hva er egentlig forskjellig i Design Thinking, Design Sprint og Lean Startup? Først og fremst deler de mye filosofi og tankegrunnlag. Likevel har de egenskaper og bruksområder som gjør dem egnet til ulike ting:

 • Design Thinking: generelle teknikker og prinsipper for å løse vanskelige problemer som også kan brukes genrelt innenfor prosjekter og linjeorganisasjoner
 • Design Sprint: konkret prosess og struktur for innovasjon og læring knyttet til konkrete problemer og ideer
 • Lean Startup: styringmodell for å utvikle selskap og produkter som gjerne kan bruke Design Thinking og Design Sprint som verktøy og støtteprosesser

VERDIFULLE TIPS

For meg ga Design Thinking verdifulle tips jeg har tatt med meg inn i min hverdag som arkitekt og produkteier.

 • Ikke jobb lenge med å forfine ideer, skisser og prototyper – få tilbakemelding tidlig og ofte.
 • Bruk både venstre og høyre hjernehalvdel. Problemløsning krever både kreative og analytiske sider.
 • Ikke tegn bokser og piler. Tegn in mennesker og ting som betyr noe. Et system som behandler data om dyr bør illustreres med dyr. Symboler og figurer gir en annen opplevelse og oversikt enn tekst.
 • Bruk prototyper aktivt, hvis fram ideer så tidlig du kan. Det er ikke pinlig å vise fram noe uferdig. Det skaper rom for den som skal prøve den ut.

HVOR KAN DU LÆRE MER OM TEKNIKKENE?

Har du lyst til å lære mer er et kræsjkurs i Design Thinking en morsom, lærerik introduksjon. Stanford d.school har laget et introduksjonskurs for Design Thinking. Du skal forbedre opplevelsen av å gi gaver. IT-folk har en sterk tendens til å lage et IT-system. Kanskje en heiagjeng er bedre egnet til å forbedre opplevelsen enn en app?

Playing Lean-spillet er tilsvarende introduksjon til Lean Startup. Vi i Miles har folk som er opplærte fasilitatorer for et slikt spill, og bistår gjerne med både utstyr og praktisk gjennomføring.

Design Sprint passer til å prøve ut prinsippene i praksis. Og dukker det opp en ide eller produkt som er god nok til å prøve den ut i markedet er Lean Startup din venn.

Design thinking-beskrivelse

NYSGJERRIG PÅ HISTORIKKEN?

Du kan også lese litt videre og få en kort introduksjon til historikken bak Design Thinking, Design Sprint og Lean Startup. Design Thinking er basert på studier av design og problemløsning, med røtter tilbake til 1969 hvor Herbert A. Simon beskrev «design as a way of thinking» (The Sciences of the Artificial). 

I 1973 beskrev Robert McKim «design engineering» (Experiences in Visual Thinking). Nigel Cross etablerte «the intrinsic qualities and abilities of design thinking» slik at Design Thinking ble lettere tilgjengelig for undervisning og folk generelt (Designerly Ways of Knowing, 1982). 

Rolf Faste underviste Design Thinking på 80 og 90-tallet som en metode for kreativ problemløsning. David M. Kelley tilpasset Design Thinking til forretningsbruk. I 1992 skrev Richard Buchanan en artikkel om Design Thinking som en møte å tilnærme seg vanskelige problemer gjennom design (Wicked Problems in Design Thinking).

PRØV DU OGSÅ!

Design Thinking, Design Sprint og Lean Startup er verktøy som er nyttige i ulike situasjoner. Jeg liker å plukke metoder og teknikker litt herfra og derfra. Prøv du også!