VISJON

En fremragende arbeidsplass

MILES KJENNETEGNES VED

 • en unik og inspirerende kultur
 • åpenhet, tillit og respekt
 • at alle blir sett og anerkjent
 • at alle viser lederskap og tar ansvar
 • at vi er inkluderende i forhold til familie
 • at vi viser samfunnsansvar
 • at alle bidrar til fellesskapet - både faglig og sosialt

DERFOR HAR VI

 • fornøyde medarbeidere
 • fornøyde kunder
 • et godt omdømme
 • gode resultater
 • trygghet og langsiktighet

VERDIGRUNNLAG

Faglig autoritet og varme

DU HAR FAGLIG AUTORITET NÅR DU

 • er dyktig
 • har faglig begjær og engasjement
 • deler din kompetanse med kunder og kolleger
 • er opptatt av kontinuerlig utvikling
 • kan kombinere forretning og teknologi
 • er aktiv i faglige fora

DU ER EN VARM PERSON NÅR DU

 • bryr deg om dine kolleger og kunder
 • har en positiv grunnholdning
 • skaper gode relasjoner med de rundt deg
 • bidrar med ditt beste til fellesskapet