Dokumentasjon – Miles Gutenberg Theme 1.0

Her finner du dokumentasjon på noen sentrale elementer i det nye Miles Themet. Lenker til WordPress dokumentasjon / veiledning finner du nederst på siden.

Style Guide
Overskrifter, brødtekst og andre vanlige elementer

Grid og blokk-justeringer
Grunnleggende om designet og hvordan bruke blokk-justeringene til å lage mer levende sider.

Gutenberg Blokker.
Liste over blokkene i bruk. Vanlige Gutenberg Blokker og Advanced Custom Fields (ACF) Blokker laget spesielt for Miles themet. Re-usable blocks – funksjonen.

Meny og footer
Oppsett for meny og footer elementene

Bildestørrelser
Generelt om bilder og minimum-størrelser for bannere


WordPress lenker:

Gutenberg?
Lenke til dokumentasjon om den nye Gutenberg editoren i WordPress: https://wordpress.com/support/wordpress-editor/