Fagdag med fokus på varme

Visjonen vår er å være en fremragende arbeidsplass med verdiene faglig autoritet og varme. På fagdagen for våre ansatte i Bergen hadde vi fokus på varme med spørsmålene under i fokus ❤️

👉 Hvordan oppfører vi oss ute hos kunde 

👉 Hvordan kan vi bidra til psykososialt trygt miljø i team,

👉 Hvordan kommuniserer vi i team

👉 Forståelse av kundens forretning 

👉 Hvordan råder vi kunde og kollegaer

👉 Hvordan forstå kundens behov


Alle ble delt opp i team på starten av dagen, og de fikk en fiktiv bestilling fra “Varm kunde AS”. De var selv ansvarlig for å organisere og svare på bestillingen i løpet av dagen. Den viktigste oppgaven for dagen var å bidra til psykologisk trygghet i teamet sitt, og være den gode kollegaen som man ville vært i et team i hverdagen.

Psykologisk trygghet i team gir gode resultater


I arbeidshverdagen setter vi sammen team for å effektivisere arbeidet vårt, og jobber sammen mot et felles mål. I prosessen er det viktig å støtte hverandres kompetanse og innspill, det vil føre teamet i riktig retning. Effektive og gode team krever psykologisk trygghet for å fungere. Psykologisk trygghet i et team eller i en gruppe vil si at det er rom for å si hva man mener, være seg selv, komme med innspill og forslag rundt sin kompetanse, uten å være redd for å bli sett ned på eller ikke bli hørt.


Med ulik kompetanse, alder og personlighet i team, ser vi viktigheten i å være åpen for at det er greit å ha forskjellige meninger, og være uenig. Fagdagen ga oss god tid til å reflektere rundt problemstillinger som kan dukke opp når vi jobber i team. Ulike synspunkter kan skape uenigheter med vil føre oss mot det beste resultatet. 

Som konsulent må du raskt kunne tilpasse deg nye miljøer og nye mennesker. Evnen til å bygge relasjoner er ofte en forutsetning for å kunne levere kundeverdi. Det er likevel i kombinasjon med god faglig kompetanse at kunden får et maksimalt utbytte av konsulenten. Vi jobber hver dag for at Miles skal være en fremragende arbeidsplass der du møter varme, tillit og ordentlig dyktige medarbeidere som bryr seg om og hjelper hverandre. Vi anser det som svært viktig at alle viser integritet og åpenhet i enhver situasjon – overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst internt.

Vi sitter igjen med gode refleksjoner og lærdom som vi kan ta med oss inn i hverdagen. Takk for en super fagdag ❤️