FAGLIG UTVIKLING

Vi legger til rette for at du som konsulent

 • har faglig utvikling i oppdrag
 • selv bestemmer hvilke konferanser du deltar på
 • kjøper de fagbøkene du trenger
 • tar del i vårt aktive fagmiljø
 • Vi har egne fagansvarlige som hjelper deg med dine veivalg. For oss er faglig utvikling en investering, ikke en kostnad.

FAGLIGE AKTIVITETER

Vi har mange interne aktiviteter:

 • Miles Camp er vår egen internkonferanse som vi arrangerer to ganger i året, med interne og eksterne foredragsholdere.
 • Miles Session er en månedlig aktivitet hvor vi møtes og diskuterer aktuelle temaer.
 • Faggruppemøter er våre fora der vi utforsker faget i dybden. Vi har faggrupper for arkitektur, prosjektledelse, .NET, mekatronikk, testledelse, Java og brukeropplevelse.
 • Smia er vår arena for nyskapning. Her kan ansatte utfolde seg fritt utenfor oppdrag og utforske gode idéer. Selskapet Ardoq ble startet etter en slik idéskapning.
 • Kundeworkshop er workshops med interne eller eksterne foredragsholdere hvor både kunder og konsulenter deltar.
 • Innedager. Av og til jobber vi fra kontoret vårt i stedet for å sitte spredt ute hos kunder. Her deler vi erfaringer på tvers av kunder og prosjekter.

DELING AV KOMPETANSE

Veien skal være kort til å dele kompetanse i Miles. Vi bruker Socialcast internt til å dele kunnskap og diskutere fag. Eksternt deler vi av vår kunnskap gjennom bloggen vår.

Vil du vite hvordan det er å jobbe med oss?