Vi er stolte av å ha et godt fagmiljø med mange aktiviteter. Hos oss er veien kort til å dele kompetanse med kundene våre og med hverandre.

Faglig utvikling

Vi legger til rette for at du som konsulent

  • har faglig utvikling i oppdrag
  • selv bestemmer hvilke konferanser du deltar på
  • kjøper de fagbøkene du trenger
  • tar del i vårt aktive fagmiljø

Vi har egne fagansvarlige som hjelper deg med dine veivalg. For oss er faglig utvikling en investering, ikke en kostnad.

Faglige aktiviteter

Vi har mange interne aktiviteter:

  • Miles Camp er vår egen internkonferanse som vi arrangerer to ganger i året, med interne og eksterne foredragsholdere.

  • Miles Session er en månedlig aktivitet hvor vi møtes og diskuterer aktuelle temaer.

  • Faggruppemøter er våre fora der vi utforsker faget i dybden. Vi har faggrupper for arkitektur, prosjektledelse, .NET, mekatronikk, testledelse, Java og brukeropplevelse.

  • Smia er vår arena for nyskapning. Her kan ansatte utfolde seg fritt utenfor oppdrag og utforske gode idéer. Selskapet Ardoq ble startet etter en slik idéskapning.

  • Kundeworkshop er workshops med interne eller eksterne foredragsholdere hvor både kunder og konsulenter deltar.

  • Innedager. Av og til jobber vi fra kontoret vårt i stedet for å sitte spredt ute hos kunder. Her deler vi erfaringer på tvers av kunder og prosjekter.

Deling av kompetanse

Veien skal være kort til å dele kompetanse i Miles. Vi bruker Socialcast internt til å dele kunnskap og diskutere fag. Eksternt deler vi av vår kunnskap gjennom bloggen vår.

Vil du vite hvordan det er å jobbe med oss?