Forretningsrådgivning med faglig autoritet og varme, fordi strategiprosesser og endringsledelse først og fremst handler om mennesker

Det ligger mange muligheter i bruken av moderne teknologi. Vi hjelper våre kunder å utnytte disse muligheter for å nå sine forretningsmål.

Vårt team av forretningsrådgivere har spisskompetanse innenfor følgende områder:

  • Prosessetablering og kontinuerlig forbedring
  • Digital/teknologisk transformasjon
  • KPI målstruktur
  • Effektiv porteføljestyring
  • Organisasjonstilpasning
  • Innovasjonsprosess og -kultur

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kartlegging av nåsituasjon og etablering av målbilde gjennom analyse, fasilitering av workshops og intervjuer
  • Implementere endringer, for eksempel organisasjonsendringer, nye og forbedrede prosesser og bruk av relevante verktøy
  • Gevinstplan og -realisering

Ved bruk av et bredt spekter av metoder og verktøy tilpasset kundenes virksomheter, bidrar vi til at våre kunder får forbedret evne til omstilling.