Forretningsrådgivning

Det ligger mange muligheter i bruken av moderne teknologi. Vi hjelper våre kunder å utnytte disse muligheter for å nå sine forretningsmål.

Vårt team av forretningsrådgivere har spisskompetanse innenfor følgende områder.

Kompetanseområder

Prosessetablering og kontinuerlig forbedring

Digital/teknologisk transformasjon

KPI målstruktur

Effektiv porteføljestyring

Organisasjonstilpasning

Innovasjonsprosess og -kultur

Tjenster vi tilbyr

Virksomhetsstyring og prosessledelse

Strategiutvikling og operasjonalisering

Organisasjonsutvikling- og endringsledelse

Innovasjonsprosess og-kultur

Program-, porteføljestyring og gevinstrealisering