Må vi snakke om kjønn og teknologi?

Kim og Gerd på Oslokontoret

Jeg er opptatt av å se personene som hvem de er og ikke som hvilket kjønn de har.  Jeg er ikke så glad i kjønnsgeneraliserende tankesett. Kvinner er forskjellige, og menn er forskjellige. Blant de kollegaene jeg har jobbet med i mine 20 år i IT-bransjen har det vært større ulikhet mellom folk av samme kjønn, enn mellom folk av ulikt kjønn.

Det at vi har en lav kvinneandel i IT-bransjen er et faktum. Men har dette fokuset på lav kvinneandel rett og slett blitt selvforsterkende? Jeg er redd for at mange tiltak fra det offentlige, stort mediefokus på denne problemstillingen, student kvotering på linjer for datateknikk og la oss ikke glemme all oppmerksomhet kvinnelige tech-gründere får – gjør terskelen for kvinner å gå inn i vår bransje enda høyere. For er det ikke sånn at egne konferanser for kvinner i tech, egne nomineringer og kåringer for kvinner i IT-bransjen bare understreker at dette er en særdeles tøff og vanskelig bransje å være dame i? Er det på tide å tenke nytt?

De damene som jeg har møtt i bransjen sier at de ikke tenker så mye over at de jobber i et mannsdominert miljø. De trives veldig godt med faget sitt og kollegene sine. Vi som er i bransjen, vet at det er fullt mulig å kombinere jobb og familieliv. Vi vet at det er massevis med varme og interessante kolleger, ikke bare en gjeng som sitter i en mørk krok med PC-en sin og koder mens de drikker cola. Det å være kvinne er absolutt ikke noe hinder, og det er en fantastisk bransje å jobbe i. Det er jo her utviklingen skjer og fremtiden skapes. Dessverre er dette en godt bevart hemmelighet, begravd i myter og misoppfatninger. Dette må vi selvsagt gjøre noe med. Vi har rett og slett et omdømmeproblem å ta tak i.

I Miles ser vi på individet, hvem du er som person og hvor interessert du er i faget ditt. Harmonerer du med våre verdier; faglig autoritet og varme vil vi snakke med deg, uavhengig av hvilket kjønn du identifiserer deg som.

Når dette er sagt, mener jeg ikke at det ikke er andre kvinnerelaterte saker som fortjener oppmerksomhet på en dag som denne. Vi har fortsatt en jobb å gjøre på flere områder. Som økt forskning på sykdommer hos kvinner. Et eksempel her er at et hjerteinfarkt hos kvinner utarter seg annerledes enn hos menn, men det er menns sykdomsforløp som har blitt forsket på. Eller å få media til å ta sin del av jobben i måten de fremstiller kvinner. Vi ønsker fokus og oppmerksomhet på hva vi kan, og utfører, ikke på hvordan vi kler eller føler oss.

God 8. mars!

Profilbilde av daglig tjener i Miles Trondheim, Janne Rødsand Helling
Daglig tjener i Miles Trondheim, Janne Rødsand Helling