VI HAR IT-KONSULENTER SOM JOBBER MED

 • Systemutvikling
 • UX-design
 • Arkitektur
 • Testledelse
 • Prosjektledelse
 • Forretningsrådgivning
 • Agile coching

Miles er et uavhengig konsulentselskap. Vi har ingen forpliktende partnerskap med krav til salg av spesifikke løsninger eller lisenser.

 • Systemutviklerne våre har høy kompetanse på alle områder innen utvikling og metodikk. Våre utviklere har ofte teknisk ansvar eller teamansvar.
 • UX-designerne i Miles har jobbet med noen av de største merkevarene i Norge og brenner for å lage løsninger som hjelper kundene med å nå sine mål, uansett om det er store eller små prosjekter.
 • Arkitektene i Miles har høy utdannelse kombinert med erfaring fra de mest komplekse IT-prosjektene i Norge. Dette har gjort oss til ett av landets ledende fagmiljøer innen arkitektur.
 • Testlederne våre jobber med både overordnet testledelse og gjennomføring av testing i prosjekter. De brenner for å innføre kvalitet i alle ledd i utvikling og forvaltning av programvare.
 • Prosjektlederne i Miles har lang erfaring fra et bredt spekter av IT-prosjekter - alt fra infrastruktur, prosessutvikling og anskaffelser til rene utviklingsprosjekter. Vi har et sterkt fagmiljø med mange sertifiserte prosjektledere, både i PMP og Prince2.
 • Vårt team av forretningsrådgivere har spisskompetanse innen blant annet prosessetablering og kontinuerlig forbedring, digital/teknologisk transformasjon, strategi, porteføljestyring og innovasjon. 
 • Våre coacher hjelper team eller selskap med forbedring av arbeidsprosesser ved hjelp av smidige metoder fra blant annet Lean og Kanban. Målet er fleksibilitet til å møte et marked i endring samtidig som man opprettholder høy fart og kvalitet. Vi støtter og utfordrer både ledelse, tekniske team og den enkelte medarbeider.