Miles leverer konsulentutleie innen systemutvikling, arkitektur, testledelse og prosjektledelse.

Vi har IT-konsulenter som jobber med:

  • Systemutvikling
  • Arkitektur
  • Testledelse
  • Prosjektledelse

Miles er et uavhengig konsulentselskap. Vi har ingen forpliktende partnerskap med krav til salg av spesifikke løsninger eller lisenser.

  • Systemutviklerne våre har høy kompetanse på alle områder innen utvikling og metodikk. Våre utviklere har ofte teknisk ansvar eller teamansvar.

  • Arkitektene i Miles har høy utdannelse kombinert med erfaring fra de mest komplekse IT-prosjektene i Norge. Dette har gjort oss til ett av landets ledende fagmiljøer innen arkitektur.

  • Testlederne våre jobber med både overordnet testledelse og gjennomføring av testing i prosjekter. De brenner for å innføre kvalitet i alle ledd i utvikling og forvaltning av programvare.

  • Prosjektlederne i Miles har lang erfaring fra et bredt spekter av IT-prosjekter - alt fra infrastruktur, prosessutvikling og anskaffelser til rene utviklingsprosjekter. Vi har et sterkt fagmiljø med mange sertifiserte prosjektledere, både i PMP og Prince2.