Benytt kvinnedagen til å være en rollemodell!

Miles kvinner med IT-relatert jobb

På dager som i dag tror jeg det er ekstra viktig at vi stopper opp og tenker oss litt om. Selv om vi i Norge har kommet langt i likestillingskampen, og har fått det ganske så bra sammenlignet med verden for øvrig, er det jo en kontinuerlig oppgave å kjempe for vår plass. I stedet for å gratulere med dagen ønsker jeg heller å dele noen tanker til refleksjon, og kanskje komme med en liten oppfordring til kvinner i tech.

Det hele startet med en kvinne, Ada Lovelace, på 1800-tallet. Til tross for at universitetsutdannelse var forbeholdt menn, fikk matematikktalentet ta utdannelse innen både matematikk, astronomi, musikk og latin. Med dette fikk hun innpass til å jobbe med maskin-instruksjoner til Charles Babbages «analytiske maskin», og er i dag anerkjent som historiens første dataprogrammerer.

I 2020 har vi en kvinneandel på omtrent 26% i bransjen. IT-bransjen er i vekst, og det ser det ut til at også andelen kvinner som søker seg til IT-studier øker – det er bra. Vi har likevel et skrikende behov for enda fler. Bransjen vår er en av de mest innovative i verden, et sted hvor teknologien utvikles i et rasende tempo. Dette skaper spennende utfordringer og stiller andre krav enn tidligere, men best av alt gir det oss løsninger som før var helt utenkelige. Vi jobber i en bransje som jeg vil si er både forutsigbar og fleksibel, samtidig krever den samarbeidsevner på tvers av ulike fagområder. Alt tatt i betraktning er det rart at det ikke er en overrepresentasjon av kvinner innen IT. Det hele startet med en kvinne, og var i begynnelsen kvinnedominert – men hvor ble kvinnene av? Hvorfor er det i dag så få kvinner som søker seg mot bransjen vår?

Jeg tror det er flere grunner til dette, men jeg tror kanskje ikke de fleste reflekterer noe særlig over det. Jeg tror at mange kvinner har en formening om at IT-relatert jobb ikke er noe for dem, dermed velger de andre studieretninger og jobber. Det tror jeg kan være basert på gamle stereotypier og lite eller mangelfull informasjon. Vi har ikke vært flinke nok til å synliggjøre muligheter innen IT. Det kan være at vi burde vært tydeligere helt fra barneskolealder på alt det spennende som skjer i vår bransje. Vi har ikke vært flinke nok til formidle det spennende mangfoldet vi har av jobber innenfor IT. Det må vi gjøre noe med.

For meg er det beste med en IT-relatert jobb at jeg garantert ikke stivner i jobben. Samtidig vet jeg at med det tempoet den teknologiske utviklingen beveger seg i, vil en jobb innenfor tech kreve nysgjerrighet og livslang læring. Det tror jeg flere vil gjøre, om de bare får vite mulighetene. Så vi har en jobb å gjøre. Vi kvinner som har valgt IT må markedsføre mulighetene langt bedre, og vi må sikre at IT kommer inn på jentenes radar. Det må det gjøre lenge før, og spesielt i forbindelse med, valg av studier.

Jeg vil gjøre det jeg kan, er du med?

Daglig tjener Kate Henriksen
Daglig tjener i Miles Bergen, Kate Henriksen