Mangel på tillit kan kjøre IT-utviklingen i grøften

Kronikk skrevet av Alexander Istad Funch, Agile Enterprise Coach i Miles

Vil du gjøre organisasjonen din mer attraktiv som en arbeidsplass? Vil du øke endringshastigheten i organisasjonen din? Stol på dine ansatte og gi dem større frihet. Tillit handler ikke bare om å gi rom for å komme med de beste løsningene. Det handler også om å beholde de beste folkene. 

Mangel på tillit er en av de største utfordringene i organisasjon, avdeling eller team. Det oppgir 55 prosent av ledere.

Det er i dag stor konkurranse om de beste IT-utviklerne. Arbeidsledigheten er lav og markedet skriker etter dyktige mennesker, spesielt innen teknologi og IT. Organisasjoner sliter med å tiltrekke og beholde de beste talentene.

Tillit kan være en vaksine mot å miste dyktige medarbeidere og tiltrekke seg nye. Forskning viser at ansatte som får ta selvstendige valg, har høyere trivsel og forblir i jobben. Ansatte som ikke får ta egne valg eller jobbe selvstendig, ser aktivt etter ny jobb. 

Mange ledere synes det er vanskelig eller ubehagelig å gi sine ansatte fullstendig tillit. Frykten for å miste kontrollen kveler arbeidsmotivasjon og fremgang i selskapet.

En god leder unngår detaljstyring, og lar teamet eller individet finne fram til de gode løsningene. Det er tross alt de som har spesialkompetansen, kjenner detaljene og som mest sannsynlig evner å komme frem til de beste svarene.

Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i DNB, har uttalt at «Den største utfordringen i større organisasjoner er hastighet. Dersom vi ikke er raskt nok ute i markedet med nye produkter og tjenester kan vi bli slått av konkurrenter. Man må gi mer tillit og kontrollere litt mindre for å få utløst flere gode krefter». 

Et team som har tillit, blir også mer tilpasningsdyktig. De tar større eierskap og har en høyere grad av endringshastighet. Som IT-utvikler handler det om å skape gode og relevante tjenester som tilfører verdi til brukeren, enten om det er offentlige tjenester som heldigital skattemelding eller private tjenester som Vipps.

Disse tjenestene hadde ikke blitt til med overkontrollerende ledere. Bak teams og organisasjoner som tar frem gode tjenester står det en leder som peker retning, lar teamet komme frem til løsninger innenfor klare rammer og som følger opp. Lederen sier noe om hva og hvorfor, men aldri hvordan. Man skal selv få tillit til å finne ut hvordan. Slik ledelse fører til økt eierskap, bedre trivsel og større rom for å komme opp med nye og bedre løsninger.

Lønn er viktig, men det er også følelsen av tillit og frihet på arbeidsplassen. Dagens ansatte spør seg selv i større grad: Har jeg mulighet til å være kreativ? Kan jeg jobbe med kul og spennende teknologi? Kan jeg ta egne avgjørelser? Stoler arbeidsgiveren min på meg?

Hvis svaret er nei, kan du være sikker på at talenter velger andre arbeidsplasser. Du kan også være sikker på at konkurrenter ligger langt foran i utviklingen om de beste tjenestene. Innovative løsninger skapes ikke med en detaljorientert og kontrollerende leder. 

De dør.