Aimar er dataingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole, uteksaminert i 1991. Han har tidligere jobbet i Accenture, EDB og Telenor. Han vil kunne ta oppdrag i forbindelse med oppsett av utviklingsmiljø, kontinuerlig bygg, integrasjonstesting og systemutvikling på Java-/Java EE-plattformen.

Aimars sportsinteresse har økt betraktelig de senere år etterhvert som hans tre barn har begynt å spille håndball. Ellers er tidligere hobby med mekking av bil byttet ut til fordel for oppussing av et åtti år gammelt hus.