Gaute har hovedfag i anvendt matematikk fra UiB fra 1997. Han har erfaring fra selskaper som Seven Mountains Software og Vesta Forsikrings IT-avdeling. Gaute har nøkkelkompetanse innen systemarkitektur, Java EE-utvikling, krevende integrasjon og ledelse av utviklingsteam. Han trives i grenselandet mellom IT og forretning.

Gaute er født i Tromsø, men oppvokst både her og der, nå fastboende i Bergen. Han har tre aktive barn, en like aktiv kone og interesser innen både sjakk, fotball på lavt nivå, hus- og båtpussing og musikkmakeri.