Jørgen har en master i kommunikasjonsteknologi fra NTNU. Han har erfaring fra blant annet Tandberg der han jobbet med utvikling og arkitektur, og som prosjekt- og teamleder. Jørgen har gode erfaringer med smidige metoder, og har en pragmatisk tilnærming til teknologi etter lang erfaring med både .NET- og Java-teknologier.

Jørgen er født i Bremanger ute i havgapet, så etter åtte år i Oslo, ble vær-abstinensene for sterke og Jørgen og konen hans flyttet hjem til vestlandet. Jørgen liker å leke, enten det er på fotball- eller golfbaner, på ski eller med sønnen som kom til verden rett etter ankomst Bergen.