Miles-foredrag på Smidig 2015

Den niende Smidig-konferansen ble arrangert 2.-3. november 2015 i Oslo. Nå kan du se Miles-foredragene på Vimeo.

MOTIVASJON – ER DET SÅ VIKTIG DA?

Christina Kjær Seime, prosjektleder i Miles

Motivasjon er alfa og omega når det kommer til å ha det bra på jobb. Denne lyntalen handler om hvorfor motivasjon er så viktig, og den gir deg noen konkrete tips til hvordan DU kan motivere menneskene rundt deg og bidra til en bedre jobbhverdag. Tenk alt du kan få til hvis du er motivert på jobb!

Lyntalen tar også for seg noen betraktninger rundt hva som gjør en dårlig sjef, hva som gjør en god leder og hvorfor jeg mener motivasjon er nøkkelen til gode resultater.

DEVUX

Øystein Ellingbø og Øyvind Kvangardsnes, systemutviklere/arkitekter i Miles

God flyt i grenselandet mellom utvikling, UX og design er utfordrende. Dette gjelder spesielt når man skal levere kontinuerlig og med kort ledetid fra idé til produkt.

Vi deler våre erfaringer med denne problemstillingen, og viser frem metoder, teknikker og verktøy for å lykkes med DevUX.

DEN FUNKSJONELLE ARKITEKTENS ROLLE I SMIDIGE PROSJEKTER – JA, HVA ER NÅ DET?

Benedicte Selmer, funksjonell arkitekt i Miles

Den funksjonelle arkitekten har ingen åpenlys rolle i smidig-verdenen, men rollen forekommer likevel i en god del smidige prosjekter.

Så hva er en funksjonell arkitekt? Og hvilken verdi kan hun eller han tilføre et smidig prosjekt? Når er det lurt å få den funksjonelle arkitekten med på laget?

RASK RESPONS, TILLIT OG KVALITET

Arild Strømhylden, arkitekt, releasekoordinator og prosjektleder i Miles

Dette foredraget viser hvordan vi fikk til et virkelig forretningsstyrt prosjekt i en større organisasjon ved å bygge tillit gjennom rask respons, hurtige leveranser og rask tilbakemelding. Erfaringene er fra et prosjektet hvor jeg var prosjektleder fra 2013 – 2015. Prosjektet ble levert av et distribuert team, omfattet integrasjon til mer enn 20 baksystemer og eksterne systemer i seks land.

En sentralisert release-organisering i en stor organisasjon har begrensninger og kan hindre prosjekter fra å være virkelig forretningsstyrte. Jeg viser noen eksempler på hva vi gjorde i prosjektet for å adressere begrensningene, slik at vi kunne gjennomføre hurtige leveranser med høy grad av involvering fra forretningseier.