Bor det en daglig tjener i deg?

Vi er helt klart et IT-konsulentselskap det ikke går tretten av på dusinet! Selv om vi ikke er de eneste der ute som opererer med tjenestebasert ledelse og flat kultur, er vi utrolig stolt over å kunne si at vi faktisk lever som vi lærer.

Vi har i dag et godt fotfeste i både Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Nå trenger vi daglige tjenere, som har et ønske om å få til noe sammen med oss der du bor.

Noe for deg? Ta en titt under og legg igjen kontaktinformasjonen din så prates vi ved første anledning.

Spørsmål? Spør en som har svar:

Tom Georg Olsen
Konserntjener Miles
Mail: tgo@miles.no
Tel: +47 909 65 050

Tom Georg på LinkedIn

Mileskonsulenter på tur til Fløyen

Miles

I Miles jobber noen av landets dyktigste IT-konsulenter – folk med lang erfaring innen utvikling og arkitektur, UX-design, prosjektledelse og IT-rådgivning. Verdisettet vårt gjennomsyrer ikke bare alt vi gjør, det er også en fellesnevner for alle som jobber hos oss.

Ansatte i Miles
Trondheimskontoret på camp i Oslo

Faglig autoritet og varme

Alle våre konsulenter holder et veldig høyt faglig nivå, og de har alle en sterk interesse for faget sitt. Når vi også har mennesker som elsker å dele av sin kunnskap, ja da får vi en faglig autoritet utover det normale.

Når vi snakker om varmen hos våre ansatte, ja da snakker vi om mellommenneskelige egenskaper. Mennesker som virkelig bryr seg om sine kolleger, og som bidrar til et godt sosialt miljø.

Disse verdiene er retningsgivende for Miles’ kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Verdiene er det som styrer adferden vår, og det som skaper bygger kulturen i Miles. Sammen med visjonen utgjør de vårt DNA.

Bilde av Anne og Jørgen på Bislettkontoret

Kulturen

Vi liker å se på kulturen i Miles som en flat kultur. Det sier noe om hvordan ledere og øvrige ansatte omgås hverandre, uavhengig av det formelle hierarkiet.

Vi har bygget en tillitsbasert kultur gjennom autonomi, relasjonsbygging og minimalt med byråkrati. Samtidig stilles det klare forventninger til at man viser seg tilliten verdig gjennom å ta et aktivt medansvar for selskapets visjon, verdier og ambisjoner. 

Utvikler Diego og UX-designer Kamilla på Stavangerkontoret

Ledelsesfilosofi

En viktig driver i oppstarten var å utvikle vår egen filosofi for hvordan ledelse skulle drives i Miles. Denne skulle blant annet reflektere det at vi har kompetente medarbeidere som i stor grad evner å ta egne beslutninger om sin egen hverdag. Vi kalte dette for Miles-filosofien, som er sammenfallende lik det som på godt norsk heter tjenende ledelse.

Vi har aldri hatt konkrete omsetningsmål eller budsjetter. Til tross for dette har vi ambisjoner om å vokse organisk hvert år, og det med god lønnsomhet. Med et fokus på de ansatte, deres trivsel og utvikling, kommer også fornøyde kunder og gode resultater.

Er du vår neste daglige tjener?

Dersom du har forståelse for vår tillitsbaserte kultur, og kan kjenne deg igjen i våre verdier, så er vi godt på vei. Dersom du har tidligere ledererfaring fra IT-bransjen, har en god teknologiforståelse og et relevant nettverk fra bransjen, er vi nok ikke langt unna hverandre. Ser du også på deg selv som en god kommunikatør med økonomiforståelse, er strukturert og har erfaring fra salg? Ja, da burde vi helt klart snakke sammen!