Miles TemaCamp 2023


I helgen samlet vi over 200 Milesere på fem ulike, innholdsrike og spennende temacamper i Oslo, Stavanger og Bergen. Vi er opptatt av å holde våre ansatte faglig oppdaterte, og bruker mye tid på å dele kompetansen vi har både internt og eksternt. Vi er heldige som har en unik intern ekspertise i Miles, og denne gangen var majoriteten av kompetansedelingen fra våre egne. 

Denne gangen testet vi ut et nytt konsept. Vi valgte å ha 5 forskjellige camper og 5 ulike tema, i 3 byer. Vi ønsket å bruke mer tid på dypdykk i et valgfritt fagfelt, og fikk muligheten til å sette av mer tid til å bygge relasjoner på tvers med kollegaer som interesserer seg for det samme. Vi har fokus på å være “et” Miles, selv om vi sitter spredt på våre syv lokasjoner i Norge. 

Oslo – AI, Smidig og UX

AI

 • AI: ChatGPT
 • Åpent hackathon basert på Open AI sine api:er

Smidig

 • Hva er smidig i Miles? Strategi & metode (coaching stance, strategi, markedsbudskap) 
 • Verdiforslaget vårt – Hvorfor er vi unike og hvordan leverer vi som “One Miles” i ulike oppdrag og hver for oss? 
 • Hvordan selger vi smidig? Smidig som tjeneste, TaaS, type kunder, tilnærming, innsalg og liknende.
 • Six Thinking Hats – Lyntale og eksempler på hvordan anvende en teknikk for å se problemstillinger fra ulike perspektiver 
 • Non-violent communication
 • Agile Coach i praksis Lessons learned som Agile Coach i NorgesGruppen (som har Agile Transformation Office) 
 • Intro til Safe 
 • Intro til S3 Sosiokrati 

UX 

 • AI provokasjon 
 • Verktøy-seanse – Show and tell 
 • Verktøy- seanse – Test ulike verktøy 
 • Case/gruppeoppgave – Lag en design-prototype for en app


Bergen – Utviklercamp

Fagspor: 

 • Learn Rust with Conway’s Game of Life
 • Concurrency i Go 
 • Building real time applications with websockets
 • Deploy to Kubernetes Cluster @ Digital Ocean with Github Actions 
 • Buckle up: Kom i gang med spillutvikling Unity 

Lyntaler

 • 0 til 100 på to sekunder
 • Speaking of Accessibility
 • Eksterne ID’er som primærnøkkel?
 • Modern fraud: A deep dive into Vishing
 • Hva bør en dataingeniør lære på universitetet?
 • Bun – the new all-in-one JavaScript runtime
 • Erfaringer fra trebokstavsforkortningens land: SSR, SSG, RSC, ISR, CSR
 • Regler som kode uten kode
 • I have read the terms and conditions
 • Integrasjonstesting med ekte avhengigheter
 • Få eit smartare liv med noko søppel, ein Raspberry Pi og Apple Shortcuts
 • Welcome to my Home Assistant!
 • 10 grunner til å jobbe innsiktsbasert
 • Kan et nytt register bedre meldingsutvekslingen i helsesektoren?
 • API-design i en asynkron verden
 • Styring av varmtvannsbereder etter strømprisen

Stavanger

To ulike sertifiseringer på Azure 

 • AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions med instruktør Rolf McLaughlin
 • AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure med instruktør Jonah Andersson


Takk for en fantastisk helg med foredrag, workshops, lyntaler, fritidsaktiviteter, god middag og underholdning. Vi sitter igjen med masse inspirasjon, sosialt og faglig påfyll. ❤️