Miles til topps i likestillingsmåling

Oslo, 11.april 2024: 
Miles er rangert som årets nykommer i SHE Index 2024

– Vi er svært glade over resultatet, men har fortsatt en vei å gå. Vi jobber målrettet for å ivareta et arbeidsmiljø, betingelser og kunder som gjør at vi tiltrekker oss og beholder fantastiske teknologer av begge kjønn, sier Camilla Amundsen, konsernsjef i Miles.

Miles har i dag rundt 300 ansatte, og 50 prosent av lederne er kvinner. Dette, sammen med målrettet arbeid for å sikre forbedret kjønnsbalanse i selskapet, bidrar til at Miles troner på toppen som årets nykommer i SHE Index. 

– Vi opererer i en mannsdominert bransje og er stolte over at dyktige kvinner velger å jobbe i Miles og for alle de spennende kundene våre. Mangfold er essensielt både for faglig autoritet og for et godt arbeidsmiljø, sier Amundsen. 


Les rapporten her: