Økt leveransekraft er det største hinderet

Bilde fra gangen utenfor styrerommet til Miles Oslo

Dagens markedssituasjon er utfordrende for de fleste bedrifter. Dette skyldes nye kundekrav, pandemi og et voldsomt fokus på digitalisering. Bedriftene står i spagaten mellom å beholde eksisterende forretning og et ønsket målbilde. Erkjennelsen er at endringene tar for lang tid og det skyldes manglende leveransekraft.

Manglende leveransekraft er et stort problem i bedrifter uten teknisk kompetanse i toppledelsen.

Min påstand er at dette er et ekstra stort problem i bedrifter uten teknisk kompetanse i styret, eller at tekniske lederroller ikke sitter i ledergruppen. IT er i dag altomfattende, og for å få til raske omstillinger kommer man rett og slett ikke utenom teknologi. Derfor er det viktig at teknisk kompetanse er representert i toppledelsen.

For å øke leveransekraften trenger de aller fleste bedrifter å gjennomgå en kulturendring. Digitalisering er ikke kun å sette strøm på papir, men innbefatter et paradigmeskifte i hvordan programvaren utvikles.

Et paradigmeskifte er å gå fra store leveranser til små, hyppige, og gjerne daglige produksjonssettinger. Ved å gjøre dette kommer du raskere til markedet med oppdateringer og reduserer risiko fordi leveransene er mindre og enklere. Samtidig gir det en større fleksibilitet til å endre underveis ettersom du lærer mer om brukerbehov og hvordan løsningen blir brukt samtidig som utviklingen skjer.

En stor endring de mest leveransedyktige bedriftene har fått til er å ikke overlevere arbeidet til noen andre underveis. Sett opp tverrfaglige team som både utvikler og forvalter løsningene. You build it, you run it!

Hvis ikke arkitekturen støtter denne måten å jobbe på vil du samle opp mer teknisk gjeld enn du klarer å håndtere.

Dette bedrer kvaliteten på leveransene og øker utviklingshastigheten. De tverrfaglige teamene må ha beslutningsmyndighet og autonomi til å styre selv. Teamene ønsker å jobbe med hypoteser og ikke få spesifiserte løsningsforslag. Det er så og si umulig i de fleste scenarioer å forutsi hvordan en tjeneste adopteres. Derfor bør du jobbe med hypoteser og validere disse så raskt som mulig, snarere enn å beskrive et system basert på magefølelse.

Dagens domeneeksperter bør forvalte problemstillingene, mens løsningene bør kontinuerlig utvikles gjennom hypoteser og tilbakemeldinger. I tillegg ligger kunnskapen om løsning hos de som jobber med systemene og oppover i hierarkiet.

Måten du har organisert deg på gjenspeiler seg i den tekniske arkitekturen. Har du for eksempel kun team av typen som jobber med funksjonalitet mot kunde, oppfordrer du ikke til samhandling og gjenbruk mellom team. Reflekter over om du har andre verdistrømmer enn funksjonalitet mot sluttbruker. Har du en skjult plattform i bunn av arkitekturen med interne kunder som kunne gjort at andre selvbetjente team løper raskere?

Eksemplene over er områder som direkte påvirker din leveransekraft og må derfor støttes i den tekniske arkitekturen. Hvis ikke arkitekturen støtter denne måten å jobbe på vil du samle opp mer teknisk gjeld enn du klarer å håndtere. Dette fordi bedriften din står i en spagat mellom å beholde eksisterende forretning og ønsket målbilde.

De selskapene som raskest klarer å omstille seg til nye behov vil være morgendagens vinnere.