Miles tilbyr IT-prosjekter levert av team bestående av konsulenter fra våre kontorer i Norge og India.

Vår prosjektmodell er basert på å utvikle IT-løsninger ved hjelp av team med svært høy kompetanse og til et prisnivå som er konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Vi tilbyr ulike leveransemodeller, og disse kan også inkludere andre samarbeidspartnere. Prosjektene kan være sammensatt av kun norske, kun indiske eller en kombinasjon av norske og indiske konsulenter. Hva som er optimalt i hvert enkelt tilfelle, avhenger av løsningen som skal utvikles, kundens egen kompetanse og kapasitet, samt hvordan samhandlingen med kunden skal være. Det å være tilstede lokalt hos kunden i en eller annen form, har uansett vist seg å være en viktig suksessfaktor i de fleste prosjektene.