Høy kvalitet til konkurransedyktig pris

Vår prosjektmodell er basert på å utvikle IT-løsninger ved hjelp av team med svært høy kompetanse og til et prisnivå som er konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Vi utvikler og drifter webapplikasjoner og integrasjonsløsninger basert på standard webteknologi, open source og mikrotjenester. 

UX, DevOps og smidig utvikling

Våre team har all nødvendig kompetanse for å lykkes med et moderne utviklingsprosjekt:

  • Konseptutvikling, UX-design, grafisk design
  • Prototyping, brukertesting
  • DevOps, kontinuerlig leveranse og automatiserte skytjenester
  • Systemutviklere med svært høy kompetanse innen webteknologi
  • Universell utforming og webstandarder
  • Smidig og lean metodikk for programvare- og produktutvikling

Mikrotjenester og moderne webteknologi

Vi har utviklet egne konsepter som gjør skreddersydde løsninger mer kostnadseffektive, sikrere og mer fleksible enn hyllevare innen blant annet publisering, selvbetjeningsløsninger og integrasjonstunge webapplikasjoner.

  • Mikrotjenestearkitektur
  • Egne open source-moduler for CMS-funksjonalitet (NoCMS)
  • Standard teknologi som React, Node, Docker, HTML, CSS
  • Auth0, OAuth, BankID, Altinn, OpenAM

Tilstede hos kunden

Våre prosjektteam kan være sammensatt av kun norske, kun indiske eller en kombinasjon av norske og indiske konsulenter, avhengig av det enkelte prosjektet. Det å være tilstede lokalt hos kunden i en eller annen form, har uansett vist seg å være en viktig suksessfaktor i de fleste prosjektene.

Ta kontakt med salg for en presentasjon av hva vi kan gjøre for dere!