QCon 2022

24.-28.oktober reiste en gjeng Mileskonsulenter på konferansen QCon i San Fransisco! Helt fantastisk å kunne reise utenlands på konferanse igjen. Kort oppsummert – foredragsholdere i verdensklasse, tettpakket program med ulike tema, ny inspirasjon til egen arbeidshverdag, og masse lærdom. Her får du reisebrev fra Richard, Malin, Teis, Alexander, Håvard og Thomas. God lesing!

Richard

Det var flott å være på konferanse igjen, spesielt på QCon San Francisco. Konferansen var i år som før tettpakket med spennende og relevante foredrag. En av dei eg likte best var åpnings keynoten: “On Beyond Serverless” av Joe Hellerstein frå UC Berkeley. Han meiner at potensialet i “skyen” er langt fra nådd. Et eksempel er “serverless”-funksjoner, desse har mange fordeler, men også mange ulemper. På papiret har man “endeløst” med ressurser tilgjengelig, men koden kjører i en node som typisk har ressurser på størrelse med en laptop.
 

  • Det er ingen innebygd støtte for kommunikasjon mellom nodene.
  • Funksjonane har ikkje tilgang til lokal lagring med lav nok forsinkelse. (lagring mot S3 eller databaser er for tregt)
  • Funksjonane blir stoppa etter ei kort stund, og mister derfor all info fra forrige kjøring.

Han meiner at i framtida må desse problema løses og det vill gjere det langt enklare å dra ut alle fordelane skyen tilbyr.


Open Telemetry

På fredagen var eg på OpenTelemetry workshop med Jessica Kerr. OP er et åpen kildekode prosjekt under CNCF (Cloud Native Computing Foundation). Det er det nest største prosjektet til CNCF kun slått av Kubernetes. OP sikter seg inn for å bli standarden for “Logging”, “Metrics” og mest interessant; “Tracing” Det fins i dag fleire “tracing”-standarer, både frå åpen-kildekode miljøet (f.eks Twitters Zipkin) og frå dei kommersielle (New Relic Splunk osv). Ideen er å samles rundt en felles standard for at man skal konkurrere på funksjoner og ikkje “vendor lock in”. En av dei komersielle bidragsyterane til OP er HoneyComb som har god støtte for OP. Et viktig steg for å få folk til å begynne å bruke OP, er at det utvikles SDK’er til på tvers av programmeringsspråk. Status på dette arbeidet ligger her: https://opentelemetry.io/status/

I appen som skal eksponere Tracing bruker man OP sine API, og så kan man velge å eksportere tracing på OP-format eller et format som passer bedre i stacken din (f.eks Zipkin). Dette er for å gjere det enklast mulig å gå over til OP.


Malin 

Jeg vet ikke hva som var den største opplevelsen – reise utenfor Europa for første gang, eller høre på speakers man har bare lest om i forbindelse med de store rammeverkene og selskapene. Første dagen fulgte jeg “Building modern backends-sporet”, som fikk meg til å revurdere mine tidligere tanker om hvordan backends kan være. Jeg fikk flere nyttige verktøy i backend-skuffen min. På tirsdag fulgte jeg “Green-tech-sporet”, hvor jeg fikk lære hvordan de store selskapene bidrar til bærekraft og hva jeg som utvikler kan gjøre når jeg velger programmeringsspråk. 

Mitt favoritt spor på konferansen var “frontend-sporet” på onsdagen. I “frontend-sporet” hadde Alex Cole et spennende foredrag “everybody can be a fullstack-engineer”. Laurie Voss hadde et innsiktsfullt foredrag om tekniske trender i front-end og hvordan de påvirker oss. Brian LeRoux snakket om Enhance, en ny måte å bygge web-apps med pure-web standards. Jeg ble veldig inspirert og hadde et ønske om å høre mer. Det er et godt tegn på en vel gjennomført konferanse. 


tRPC

Brian Douglas hadde et foredrag om tRPC i “frontend-sporet” på onsdagen. Det var givende og fikk meg til å ville teste TRPC selv i praksis hjemme i Norge.

Han snakket om å bygge Typesafe APIer med tRPC og Typescript. Det vekket nysgjerrighet i meg som har blitt veldig glad i å bruke Typescript de siste årene. I ettertid av konferansen så har jeg fått mulighet til å teste dette ut selv, og gjort opp noen tanker og meninger. 

I korte trekk gir tRPC deg muligheten til å bygge og konsumere typesafe APIer raskt, uten schemas eller generering av kode. For å få det til å fungere må både frontend og backend din være skrevet i Typescript, og i et monorepo, siden tRPC tillater typesharing mellom klient og server. I gjengjeld gir det backend mulighet til å definere queries og mutations, mens frontend kan tRPC konsumere typen fra backend og lage query hooks basert på dette. tRPC gir deg muligheten til å lage en fullstack-applikasjon veldig raskt. Veldig effektivt i prosjekter man ønsker å fullføre raskt, i et mindre team.

Så hva har jeg lært av å prøve ut dette? Vel, siden tRPC er såpass nytt, så støtter ikke det alt for mange biblioteker enda, så man kan få problemer om man skal skalere et prosjekt. Det er veldig vanskelig å implementere det inn i et allerede eksisterende prosjekt, spesielt om prosjektet ikke er et lite monorepo-prosjekt, som har få biblioteker. Det hadde vært veldig kult å prøve dette ut i et mindre prosjekt. Ikke nødvendigvis i nærmeste framtid, men jeg gleder meg til å se utviklingen videre. Teis

Endelig var det mulighet for å reise på konferanse igjen, utenfor Norges grenser. Turen gikk til San Francisco og QCon. Dette var min første tur til San Francisco og jeg valgte å reise bort en uke før, for å få tid til å oppleve byen før konferansen startet. På mandagen var jeg uthvilt og klar for konferanse og workshop med herlig gjeng kolleger.

Onsdagens keynote med Lisa Gelobter som har bakgrunn fra Obama White House var veldig interessant. Vi fikk innblikk i hvordan det ble jobbet med digitale løsninger for å synliggjøre valgmuligheter på skolevalg, i Det Hvite Hus under Obama administrasjonen.

QCon har delt inn alle foredragene i forskjellige spor, hvor alle sponsede foredrag er samlet i egne sponsorspor. Jeg setter pris på god informasjon og oppsett, etter mindre gode opplevelser og utbytte av sponsede foredrag på tidligere andre konferanser. Når det er sagt, så holdt jeg meg ikke til enkelte spor, men gikk på foredragene som virket mest interessante for meg.

I “Green tech” -sporet på tirsdagen presenterte Esteban Küber “Efficient Language and Library Use to Reduce Carbon”. Det ble et av mine favoritt foredrag under konferanser. Som utvikler tenker man ikke ofte i hverdagen at ytelsen på koden man skriver kan gjøre en forskjell. Ikke bare miljøet, men også kostnadsmessig ved at man kan klare seg med mindre ressurser om man sørger for å ha et større fokus på ytelsen.

For å runde av konferansen holdt Kent Beck “Tidy first?”. Det var et bra foredrag i kjent Kent Beck stil. Han drodlet rundt software design og hvordan det i grunn ikke er så ulikt menneskelige forhold, eller som han sa det så fint “Software design is an exercise in human relationship”.


Creating a Kafka Streaming Data Pipeline

På torsdagen var jeg på workshop med Danica Fine og Lucia Cercie, som begge jobber i Confluent som står bak Kafka. Workshopen var hands-on hvor jeg fikk satt opp et Kafka-cluster og tatt i bruk Kafka-Connect. For å få noe data å jobbe med, satt vi opp connector som genererte data inn på en topic. Målet med workshopen var å få hands-on erfaring med å sette opp streaming pipeline ved å bruke ksqlDB til å opprette streams og tabeller. Vi kombinerte data fra flere forskjellige topics som til slutt endte ut på en ny topic som kunne bli konsumert videre. Det veldig god workshop som ga en god innføring i hvordan man brukte Kafka Streaming Pipelines samtidig som det var en god balanse mellom hands-on og slides.

Alexander

Første gang i San Francisco og første gang på QCon, for en kombo!
Som fullstack-utvikler var det mye bra kunnskap å hente her, det var første gang de hadde en hel track dedikert til frontend – “Rethinking our relationship with the frontend”.
Her dukket blant annet Laurie Voss opp (følg han på Twitter Mastodon!), som snakket om trender innen frontend-miljøet, og hvordan det er oppstått en syklus av kompleksitet, i følge han så var vi på en topp rundt 2016 og beveger oss nå mot å få ned kompleksiteten igjen, heldigvis.


“Everyone Can Be a Full-Stack Engineer” var et av trackene jeg gledet meg til, for her forventet jeg å bli provosert, men Alex Cole rodde seg i land og tok opp en del interessante ting, som han mente folk flest (ikke alle!) ikke burde måtte tenke på når de utvikler løsninger i moderne tid. En meget smart kar som nå jobber med en ny service som kan være vel verdt å følge med på. Se eksempel her: https://www.convex.dev.

Frontend-panelet på slutten av dagen var nok et av mine høydepunkt, der fire altfor kloke mennesker filosoferte rundt fremtiden og fortiden til frontend. Et annet høydepunkt som virkelig utpekte seg for meg var onsdagens Keynote holdt av Lisa Gelobter, som snakket om hennes erfaringer med teknologi, hvordan lage løsninger med en innvirkning i samfunnet. Ulike strategier, arbeidsmetodikk, egne erfaringer og ekte eksempler var med på å gjøre dette til en motiverende og oppløftende keynote.


Thomas

San Francisco – nydelig by sammen med nydelige kollegaer! QCon er en konferanse som toucher viktige og aktuelle tema innen webutvikling. Arkitektur, maskinlæring og team-optimalisering for å nevne noe.

Det er alltid interessant å høre hvordan de største selskapene løser kjente problemstillinger. Jungcheng Yang fra Twitter fortalte om hvordan de bruker sitt eget caching-rammeverk (https://open-source.segcache.com) for å optimalisere ytelsen i applikasjonen. Netflix på sin side gikk i dybden på GraphQL og delte sine erfaringer rundt fordeler, ulemper og best praksis rundt oppsett og arkitektur. Absolutt noe jeg tar med meg over dammen for å utforske nærmere i prosjektene jeg jobber med til daglig.

Det mest tankevekkende innlegget for min del kom fra Laurie Voss. Han fremmet sine spådommer om fremtidens webteknologier basert på tidligere sykluser. At det heteste tipset pekte i retning av «no code» er kanskje noe utviklere flest ikke ønsker å høre, men heller lukker ørene for. Likevel mener jeg at dette er en trend som er viktig å holde et øye med.

Håvard

Når man først har mulighet til å velge og vrake av konferanser, så er QCon i SF en gyllen mulighet til å få løftet blikket fra det daglige, til dels spissede arbeidet man gjør, til å se helheter, større linjer og trender i “software craftmanship”.

Ettersom QCon er organisert av C4Media, som har som er drevet av utviklere, så er kvaliteten på innholdet veldig høy. De fleste foredragsholderne blir headhuntet av komiteer bestående av utviklere fra ledende firmaer og akademikere fra kjente universiteter. Foredragsholderne forteller om ekte erfaringer, og gir sine perspektiver og meninger rundt teknologisk utvikling, som gjør foredragene veldig håndfaste og inspirerende. Man får troen på at de systemene og metodologiene som de forteller om, er noe de fleste organisasjoner kan få til med riktig innstilling. Det er også god balanse i at de fleste tracks har foredragsholdere som presenterer sine forskjellige tilnærminger til å løse like problemer, slik at man som deltaker på konferansen kan lære mer om fordelene og ulempene ved disse.

På torsdag begynte workshopene, min personlige favorittdel av konferanser, ettersom læringen sitter mye bedre når man har mulighet til å prøve seg på oppgaveløsning underveis, for å se at man faktisk forstår konseptene. Av de 2 heldags workshoppene så var microfrontends høydepunktet. Florian Rappl presenterte pros og cons av microfrontends, og hvordan det kan brukes for å skalere opp frontendutvikling der flere team lager komponenter til en felles UI. Vi fikk prøve flere tilnærminger, og fikk sett på hvilken tilnærming som passet best til ulike scenarioer.