Riv ned barrierene

Av Geir Wavik, leder for teknologi og innovasjon i Miles

Kunstig intelligens (KI) er på alles lepper for tiden, og med god grunn. KI som et verktøy har vært snakket om i mange år, men likevel har så langt kun et fåtall gjort fornuftig bruk av teknologien. De aller fleste organisasjoner kommer til å utvikle mange KI-løsninger parallelt fremover. Det er dette vi bør forberede oss på. Kahoot har introdusert sin satsing på KI og har nylig lansert Kahoot Generator, som lar brukerne generere quizer med bruk av kunstig intelligens.

Har din organisasjon barrierer som er til hinder for utvikling av KI- løsninger? I så fall må disse rives raskt!

Jeg foreslår å ta en titt på tre områder:

Som leder må du først “fix the basics”. Hva er organisasjonen sin datastrategi? Samler dere inn alle data dere har mulighet til? Jo flere og mer varierte data din organisasjon kan samle inn, desto bedre er mulighetene for effektiv og lønnsom bruk av KI. Har dere samtykker på plass for å samle data? Hvor skal dataene lagres og ikke minst hvordan blir de tilgjengeliggjort?

Deretter må dere se på hvem som har tilgang til dataene. Tradisjonelt har virksomheten et datavarehus hvor det er et fåtall personer som kan gjøre noe med dataene. Dette skalerer dårlig. Her må dere se på en desentralisert data-arkitektur, slik at de ulike fagområdene får distribuert dataene ut til seg. Det er de som er nærmest kundene som vil ha best forutsetninger for å se forretningsmuligheter, men da må de ha innsikt og tilgang til data.

Det siste rådet er at KI ikke bare handler om å bruke avansert teknologi for å skaffe seg en fordel. Det handler om å innta et mer helhetlig syn på forretningsdrift. De som tenker “KI first” vil gi kundene helt andre opplevelser enn selskaper som bare legger på litt KI i eksisterende løsninger. Ikea er et godt eksempel, der du som kunde kan ta med modellutvalget virtuelt hjem og plassere dem rundt i egne rom, for å se hvordan det kommer til å se ut.

Et annet selskap som har imponert meg med bruk av KI er Ruter. De tester selvkjørende busser, automatisert kategorisering av kundehenvendelser, predikering av antall passasjerer for trafikkplanlegging, predikering av ankomsttider og mye annet.

Samtidig må bedrifter og organisasjoner være svært oppmerksomme på de etiske utfordringene som kan følge med bruken av KI. Det er viktig å sørge for at KI-løsninger ikke diskriminerer noen grupper, og at de ikke bryter personvernet eller andre rettigheter.

Bryt ned barrierene i din organisasjon før det er for sent! Lykke til.