Slutt med “Dark UX”, velg etisk design.

Digitale produkter og tjenester blir stadig mer integrert i våre daglige liv, og UX-designere har dermed en enorm makt til å forme hvordan brukere interagerer med teknologi. Med denne makten følger et ansvar: å sikre at designene vi lager er etiske og respektfulle overfor brukerne. Dessverre har bruken av såkalte “dark UX” eller “mørke mønstre” blitt mer utbredt, noe som reiser viktige etiske spørsmål.

Det siste eksempelet av dark UX mange har fått kjenne på er når Meta vil benytte brukernes bilder og innlegg til å utvikle KI-tjenesten sin, for så å prøve å slette kontoen sin. Dette viser seg å være nærmest umulig, for det som burde være så enkelt som å gå til kontoinnstillinger og velge slett konto har Meta gjemt så godt at folk må følge oppskrifter for å slette kontoen sin. 

Hva er dark UX?

Dark UX refererer til designstrategier som bevisst manipulerer brukere til å gjøre valg som de kanskje ikke ville gjort hvis de var fullt informerte eller hadde en enkel vei til alternative handlinger. Disse taktikkene utnytter psykologiske triks for å føre brukere inn i å kjøpe produkter, abonnere på tjenester eller dele informasjon mot deres beste interesser. Eksempler inkluderer:

  • Forvirrende grensesnitt: Designe grensesnitt som gjør det vanskelig å finne knappen for å avslutte et abonnement eller avbryte en handling.
  • Skjulte kostnader: Legge til ekstra avgifter eller produkter i siste steg av en kjøpsprosess uten tydelig å informere brukeren.
  • Påtvungne samtykker: Bruke pre-markerte bokser for å få brukere til å akseptere nyhetsbrev eller deling av data uten deres aktive samtykke.
  • Misledende språk: Bruke språk som forvirrer eller fører brukeren til å tro at de gjør noe annet enn det de faktisk gjør.

Etiske vurderinger

Å bruke dark UX er ikke bare uetisk, men kan også skade både brukerne og selskapet på lang sikt. Designere bør alltid ha respekt for brukernes tid, innsats og beslutningsautonomi. Å manipulere brukere undergraver deres evne til å ta informerte valg. Brukere bør alltid være fullt informerte om hva de går med på, enten det gjelder å dele data, abonnere på tjenester eller foreta kjøp. Transparens bygger tillit, som er avgjørende for langvarige brukerrelasjoner. Selv om dark UX kan føre til kortsiktige gevinster, som økt salg eller flere abonnenter, kan det skade selskapets omdømme og føre til tap av brukerbase på lang sikt. Tillit tar tid å bygge, men kan raskt brytes ned av uetiske designpraksiser. Etiske UX-designere streber etter å lage intuitive og brukervennlige grensesnitt. Forvirrende design som fører brukere på villspor er motsatt av hva god UX skal være.

Hvorfor vi bør slutte med dark UX

Brukere stoler på at designere og selskaper har deres beste interesser i tankene. Ved å bruke dark UX, utnytter vi denne tilliten, noe som kan føre til frustrasjon, misnøye og til og med økonomiske tap for brukerne. Mange land innfører strengere lover og reguleringer for å beskytte forbrukere mot manipulerende praksiser, og selskaper som bruker dark UX risikerer bøter og juridiske konsekvenser. Et etisk fokus kan faktisk være en konkurransefordel, da brukere verdsetter selskaper som setter deres behov og rettferdighet først, noe som kan føre til sterkere kundelojalitet og positiv word-of-mouth. Som UX-designere er det vårt ansvar å sette profesjonelle standarder for integritet og etikk, og å avvise dark UX bidrar til å opprettholde høye standarder i vår profesjon.

Etisk UX-design handler om å sette brukerne først, respektere deres rettigheter og bygge tillit. Ved å avvise bruken av dark UX og forplikte oss til transparente og rettferdige design praksiser, kan vi skape mer bærekraftige og vellykkede digitale produkter. Så la oss være bevisste på de etiske implikasjonene av våre designvalg og arbeide for en bedre, mer brukervennlig fremtid ❤️