Miles Create-logo

– Som designer er det klart jeg synes at det visuelle er viktig, men i Miles er det nye og forbedrede prosesser som er viktigst, sier Caroline Gannefors. – Det er viktig å lytte til kundene og utvikle tjenesten heretter. Ønsker kunden å selge mer, kutte kostnader, nå nye kundegrupper eller å oppnå andre effekter? Denne innsikten er avgjørende for å utvikle nye løsninger.

Gannefors ble utdannet interaksjonsdesigner i 2011 og har jobbet med UX siden. Hos Miles jobber hun både som konsulent og med løsninger som leveres fra team i Miles Create.

 Caroline Gannefors og Kate Henriksen i Miles sin UX-avdeling i Bergen
Caroline Gannefors i samtale med daglig tjener Kate Henriksen i Miles Bergen

UX OG DIGITALISERING

– Miles har UX-spesialister både i Bergen og i Stavanger, samt en egen brukertestlab i Bergen. Hvorfor er UX en så viktig del av Miles?

– IT har de siste tiårene gått fra å være forretningsstøtte til å bli strategisk og forretningskritisk i så godt som alle forretningsdomener. De senere årenes UX-fokus er en forlengelse av dette. Og dette er jo utrolig gøy – vi jobber med å nå forretningsmessige mål gjennom god brukeropplevelse, forteller Gannefors.

Det er helt essensielt å forstå brukerne og deres behov godt for å lykkes med digitalisering og digital tjenesteutvikling. Vårt mål er å være så gode på dette at vi kan hjelpe våre kunder til å vinne og å skille seg ut i dagens marked og konkurransesituasjon.

Selv om mange tror at de leverer produkter og tjenester med god brukeropplevelse, opplever ikke nødvendigvis kundene deres det samme. Vi snakker med brukerne, sitter sammen med dem for å observere det de gjør og hvordan de jobber, og vi bruker vår UX-ekspertise til å avdekke adferd, behov og utfordringer, som kundene våre ofte er ukjent med. Dette gjør at løsningene treffer målgruppene bedre, gir god brukertilfredshet og gjerne gir det lille ekstra som skal til for å lykkes i et tøft marked, sier Gannefors.

– I tillegg har vi selvfølgelig en brukertestlab hos Miles, som brukes når det er behov for å trekke inn testpersonell til en mer strukturert test utover “geriljatestingen” som vi gjør underveis i designprosessen. Dette kan verifisere om vi er på riktig vei eller om vi må gjøre andre grep for at brukerne skal få løst sine oppgaver på en god måte. «Fail fast» er et godt begrep – det gjelder å oppdage feil og falske antagelser før en bruker tid og penger på å implementere dem i programvaren.

Prosjektkontorer og brukertestlab hos Miles
Prosjektkontorer og brukertestlab hos Miles i Bergen.

KONSULENTOPPDRAG OG PROSJEKTLEVERANSER

I konsulentrollen er vi tett på kundene og jobber daglig sammen med for eksempel forretningssiden, markedsavdelingen og IT-avdelingen. Det at vi også har konsulenter ute i oppdrag, skaper en tillit og nærhet til kundene våre som er veldig positiv for leveransene vi gjør «hjemme» hos Miles.

UX er en naturlig del av Miles sin leveranse. En god UX-designer forstår viktigheten av godt innhold, godt design og programmering. Løsningene vi leverer i årene som kommer, vil være langt mer komplekse enn de vi leverer i dag. Vi blir hele tiden påvirket av ny teknologi, så det blir spennende å følge med på utviklingen i tiden framover.

SER TIL FACEBOOK OG GOOGLE

UX legger til rette for at man skal treffe på første forsøk. Sammen med UX-designeren vår får brukerne være med på å teste nye løsninger og gi direkte feedback. Når man får ufiltrert feedback og kan tilpasse løsningen til brukerens behov og forståelse, er det mye større sannsynlighet for at majoriteten av brukerne vil forstå løsningen når den kommer ut i markedet.

Vi bør lære av hvordan giganter som Facebook og Google jobber. De utvikler nye løsninger og konsepter kontinuerlig og brukertester disse veldig tidlig i prosessen, gjerne på konsept- eller prototypenivå. Så mange som 90 % av løsningene blir forkastet på et tidlig stadium. Tidligere designet man gjerne et helt konsept, utviklet det som programvare og sendte det ut i markedet. Dette gir høy risiko for å feile og høy kostnad for å endre eller å gjøre det hele på nytt. Fokus på UX gjør utviklingsarbeid mye mer kostnadseffektivt og presist.