DevOps

Ønsker du å levere verdi raskere med høyere kvalitet? Da er DevOps en nøkkelkompetansen, DevOps (Development og Operations) beskriver en kultur og et sett av prosesser for å bringe utvikling og drift nærmere hverandre i en mer helhetlig utviklingsprosess. Det hjelper bedrifter å utvikle og forbedre produkter og tjenester raskere enn en tradisjonell tilnærming.

Kim Vu og Gerd Stalheim Wiggen fra kontoret til Miles Oslo

Å bevege seg mot DevOps fordrer en endring i kultur og tankesett. Ser man enkelt på det handler DevOps om å bryte ned organisatoriske barrierer, hovedsakelig mellom utvikling og drift slik at man kan gå til produksjon raskere med bedre kvalitet. Målet til DevOps er å forbedre samarbeidet i hele verdikjeden, fra planlegging til leveranse, gjennom å utvikle og automatisere oppdatering av produksjonsmiljøet i en kontinuerlig strøm av små forbedringer (continuous delivery pipeline). Dette øker frekvensen og kvaliteten på utrullinger. Samtidig øker det innovasjonskraften og reduserer risiko ved å gjøre det tryggere å eksperimentere.

Vi i Miles er tuftet på verdiene faglig autoritet og varme. Våre verdier og erfaringer gjør at vi kjenner oss veldig godt igjen i tankesettet og arbeidsmåten DevOps fremmer. Et godt samarbeidsmiljø og gode kommunikasjonsverktøy er helt essensielt for å sikre kontinuerlige leveranser av høy kvalitet. Verktøy alene vil ikke gi resultatene du søker, det handler vel så mye om arbeidsprosess og kultur. -I Miles er vi derfor opptatt av å jobbe med det kulturelle aspektet i tillegg til å velge gode verktøy for backlogger, leveranser, feilhåndtering, møter, retrospektiv og lynmeldinger.

Mileslogo på bislettkontoret

Programvare og internett har endret verden og alle industrier, fra telekom, energi, mobilitet til banker. Programvare er ikke lenger et støtteverktøy for bedriftene, men en kjernefunksjon i alle deler av bedriften. Bedrifter kommuniserer med kunder gjennom programvare levert som en online tjeneste eller gjennom applikasjoner på alle mulige enheter. Bedriftene bruker i tillegg programvare for å øke operasjonell effektivitet i alle ledd i verdikjeden. På akkurat samme måte som bedrifter fornyet seg under den industrielle revolusjonen på 1900-tallet må selskaper i dag fornye hvordan de utvikler og leverer programvare for å være aktuelle. DevOps er nettopp en slik fornying.

Det er noen praksiser som kan hjelpe bedrifter å innovere raskere ved å automatisere og strømlinjeforme utviklingsprosessen og styringen av infrastrukturen. De fleste av praksisene kan følges med bruk av riktig “tooling”.

En av de fundamentale praksisene er å gjøre små men hyppige endringer. Dette er måten bedrifter kan innovere raskere for sine kunder. Av natur er disse oppdateringene mer inkrementelle enn de sporadiske oppdateringene i en tradisjonell prosess. Hyppige, men små oppdateringer, minsker risikoen i leveransen.

DevOps illustrasjon

Bedrifter kan velge å ta i bruk mikrotjenester (Microservices) for å gjøre applikasjonen mer fleksibel og for å øke innovasjonskraften. Mikrotjenestearkitekturen deler opp store og komplekse systemer til enklere og mer selvstendige prosjekter. Denne arkitekturen reduserer behovet for koordinasjon ved oppdateringer og legger til rette for at bedrifter kan bevege seg raskere. Kombinasjonen av mikrotjenester og hyppigere leveranser kan føre til operasjonelle utfordringer. Det finnes verktøy for å løse disse utfordringene, nemlig Continuous Integration (CI) og Continuous Delivery (CD). Disse lar bedrifter levere raskt på en sikker og pålitelig måte. Praksiser for å automatisere infrastruktur som Infrastruktur som kode og konfigurasjonshåndtering hjelper på elastisiteten for driftskrav. I tillegg vil monitoring og logging hjelpe utviklerne å overvåke ytelsen av både applikasjonen og infrastrukturen slik at de kan agere hurtig hvis det oppstår problemer.

DevOps praksisene vil hjelpe din bedrift til å levere mer pålitelige oppdateringer raskere til dine kunder. Og ikke minst vil det øke motivasjonen til dine medarbeidere.

Her er litt av verktøykassen vår for DevOps praksiser og tooling

 • Kontinuerlig Integrasjon
 • Kontinuerlig Leveranse
 • Kontinuerlig testing
 • Mikrotjenester (Microservices)
 • Infrastruktur som kode
 • Overvåkning og logging
 • Funksjonsbrytere (Feature Toggling)
 • Blue/Green deploy
 • Twelve-Factor Methodology
 • Kontainer og konteinerorkestrering
 • Kommunikasjon og samarbeid

Alle fordelene med DevOps fører til reduserte kostnader og behov for IT ansatte. Dette bør heller være en konsekvens enn en motivasjon for DevOps. DevOps utviklingsteam reduserer behovet for IT ansatte med opptil 35% og IT kostnadene kan synke med opptil 30%.

Vi i Miles har god kompetanse og erfaring med alle deler av DevOps. Vi deler gjerne hvordan vår unike kultur kan hjelpe deg på veien. Våre konsulenter er sertifiserte på området og vi kan tilby både rådgivere, coacher, endringsledere, prosjektledere, utviklere og testledere.

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

Leder for teknologi og innovasjon i Miles Oslo, Geir Wavik
Geir Wavik, Leder teknologi og innovasjon Miles Oslo
Tel. 902 65 827 E-post: Geir.wavik@miles.no