Samfunnsengasjement

Det er viktig for oss at vi bidrar til å bekjempe korrupsjon, oppfylle rettigheter på arbeidsplassen, oppfylle menneskerettighetene og skape et bedre miljø og derav et bedre samfunn. Derfor støtter Miles en rekke veldedighetsorganisasjoner som jobber med hjelpearbeid, menneskerettigheter, helse og utdanning og bekjempelse av fattigdom.

Utsikt fra turen til Mån og Månafossen

Sabona

SABONA er en liten og effektiv bistandsorganisasjon som arbeider med grasrotprosjekter i Zimbabwe. Vi i Miles finner stor mening i å hjelpe andre til å skape verdier selv. Vi vet at SABONA tenker på samme måte, og de har i løpet av 20 år bevist at en effektiv organisasjon med direkte kontakter inn i et lite lokalsamfunn kan føre til store endringer.

Sabonas arbeid finner du på sabona.no

Raus Bedrift, Kirkens bymisjon

Foruten å bidra med økonomisk støtte til Kirkens bymisjon arbeid generelt, og bidra med måltid i førjulstiden for trengende, er vi med og arrangerer en gøyal dag for rundt 100 medlemer av organisasjonen. Her kommer Miles-ansatte sammen som dugnadshjelp for å arrangere riding, grilling, ansiktsmaling, rebusløp og mer på Frotveit gård.

Bedriftsprogrammet Raus, finner du her www.kirkensbymisjon.no

Chime

Hovedvirksomheten til Foreningen Chime er å gi hjelp til selvhjelp for de aller fattigste kvinnene i landsbyer i Uganda. Prosjektet går ganske enkelt ut på å gi kvinnene et lån slik at de kan kjøpe en gris. Når grisen produserer grisunger, får Chime to grisunger tilbake som straks går ut til to nye kvinner i “grisekøen”. Vi støtter prosjektet med en gris pr. ansatt, og er i tillegg månedlige bidragsytere til programmet.

Chimes modell finner du på www.chime.no

Play Onside

PlayOnside bruker fotball som et verktøy for å fremme likestilling, integrering og utdanning for unge burmesiske flyktninger på grensen mellom Thailand og Burma.

For å skape en brobygger og bidra til integrering i vertsamfunnet gir den norsk-spanske organisasjonen barn og unge flyktninger fra Burma muligheten til lek og utvikling gjennom forskjellige fotballaktiviteter.

Mer om fotball som brobygger på www.playonside.org

Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon som jobber for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret, et kurs- og mestringssenter som skal hjelpe barn og unge til mestring og gode opplevelser i trygge omgivelser.

Mer om Stine Sofies Stiftelse viktige arbeid på www.stinesofiesstiftelse.no

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, en organisasjon som jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. De gjør en strålende innsats når det kommer til å spre god informasjon om kreft, og en fantastisk innsats i rådgivning av kreftpasienter, pårørende, etterlatte og befolkningen generelt.

Mer om den fantastiske jobben de gjør på kreftforeningen.no

Norsk Luftambulanse

I over 40 år har Norsk Luftambulanse jobbet for å bringe sykehusene ut til pasientene. I tett samarbeid med helseforetak, universiteter og de fremste fagmiljøene i verden driver de med forskning og utvikling, som gjør det mulig å stille diagnose og starte avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehuset. 

Norsk Luftambulanse finner du på norskluftambulanse.no