Miles DNA

Visjonen

Vår visjon er å være en fremragende arbeidsplass basert på verdiene faglig autoritet og varme. For mange av oss er jobben ikke bare en jobb, den er også en lidenskap. Dette er grunnen til at vi ønsket å skape en arbeidsplass der alle får rom til å utvikle seg, og hvor vi alltid behandler hverandre og folk rundt oss med respekt og verdighet.

Verdier

Samtidig med at visjonen tok form, definerte vi verdiene «faglig autoritet og varme». Vi var fast bestemt på at våre konsulenter skal holde et faglig høyt nivå eller ha et stort potensial. Som på de fleste områder mener vi at man må ha en sterk interesse for faget for å bli dyktig, og ved å rekruttere og utvikle dyktige mennesker skal selskapet oppfylle verdien «faglig autoritet».

Med «varme» mener vi først og fremst gode mellommenneskelige egenskaper. Som konsulent må du raskt kunne tilpasse deg nye miljøer og nye mennesker. Evnen til å bygge relasjoner er ofte en forutsetning for å kunne levere kundeverdi. Det er likevel i kombinasjon med et godt faglig håndverk at kunden får et maksimalt utbytte av konsulenten.

Internt betyr «varme» at du bryr deg om kollegene dine og bidrar til et godt sosialt miljø. De fleste trives sammen med mennesker som har et generelt positivt syn på livet og som ønsker å bidra aktivt til å skape en fremragende arbeidsplass. Vår erfaring er også at kolleger som blir godt kjent i større grad deler sin kompetanse med hverandre.

Disse verdiene skal alltid være retningsgivende for Miles’ kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Verdiene styrer vår adferd og skaper vår kultur. Sammen med visjonen utgjør de selskapets DNA.

Kulturen

Kulturen i Miles er først og fremst et resultat av rekrutteringsprosessen. Rekrutteringen er verdibasert, noe som betyr at vurdering av kandidatens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper står sentralt. Rekruttering er å betrakte som kulturens «fødestue». Kulturen definerer hvordan vi møter deg på ditt første intervju og når du eventuelt begynner hos oss. Du opplever forhåpentligvis åpenheten og tilliten som preger all kommunikasjon både fra ledelsen og medarbeiderne imellom.

Man snakker gjerne om flat struktur i organisasjoner og tenker at det er ensbetydende med lite hierarki. Det er for så vidt riktig, men antall nivåer forteller kun én side av saken. En flat kultur sier imidlertid noe om hvordan ledere og øvrige ansatte omgås hverandre, uavhengig av det formelle hierarkiet. I Miles er det mindre viktig å gå tjenestevei. Du går til den du mener egner seg best for å gi deg innspill eller avklaringer, slik at du raskt kommer videre i prosessen. 

Vi bygger en tillitsbasert kultur gjennom autonomi, relasjonsbygging og minimalt med byråkrati. Samtidig bevisstgjøres våre medarbeiderne på det ansvaret som kommer med tillit. Det forventes at man viser seg denne tilliten verdig gjennom å ta et aktivt medansvar for selskapets visjon, verdier og ambisjoner. 

Ledelsesfilosofien

Vi utviklet tidlig en filosofi for hvordan vi skulle drive ledelse i Miles. Denne skulle blant annet reflektere det at vi har meget kompetente medarbeidere som i stor grad evner å ta egne beslutninger om sin egen hverdag. Vi kalte dette for Miles-filosofien.

I 2013 ble vi kontaktet av Norges Handelshøyskole som ønsket å forske på ledelsesfilosofien vår. Formålet med forskningen var å avdekke hvordan vår filosofi samsvarte med andre kjente ledelsesfilosofier. Deres konklusjon var at filosofien vår stemte overens med det som kalles Servant Leadership. På norsk heter det tjenende ledelse. Som et resultat av dette endret vi stillingstitlene våre. De daglige lederne i datterselskapene ble til «daglige tjenere» og undertegnede tok tittelen «konserntjener». Sistnevnte tittel ble for øvrig kåret til Norges beste stillingstittel i 2018.

Miles har aldri hatt konkrete omsetningsmål eller budsjetter. Til tross for dette har vi ambisjoner om å vokse organisk hvert år og med god lønnsomhet. Vi fokuserer med på medarbeiderne våre og deres trivsel og utvikling. Det er kun gjennom dem vi kan skape fornøyde kunder og gode resultater. Miles har to ganger blitt kåret til Norges beste arbeidsplass av Great Place To Work. Flere år på rad er Miles også rangert som en av landets mest innovative bedrifter av Innovasjonsmagasinet.

Hva vi står for

Alle som jobber i Miles deler et ønske om å gjøre det som er rettferdig og riktig, overfor oss selv, virksomheten vår og omgivelsene. Dette er grunnen til at vi har utviklet et sett med retningslinjer for god forretningsskikk.

Joseph og Teis fra Miles Bergen

Integritet og åpenhet

I Miles tar vi ansvar for handlingene våre. På arbeidsplassen anser vi det som svært viktig at alle viser integritet og åpenhet i enhver situasjon – overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst internt. Derfor vurderer vi nøye de gavene som blir utvekslet mellom oss og kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Hvis en leverandør eller en samarbeidspartner vil betale for et måltid eller en opplevelse, må du vurdere om du vil utsette deg for en interessekonflikt. Hvis måltidet eller opplevelsen blir foreslått under kontraktsforhandlinger, anbefaler vi at du alltid avslår høflig.

Følgelig vil Miles gjøre den samme vurderingen når vi inviterer våre kunder og samarbeidspartnere til arrangementer som er betalt av oss. Når vi er i en forhandlingssituasjon med en kunde, vil vi alltid vurdere om det er riktig å invitere dem til våre arrangementer.

Utvikler og arkitekt Vegard

Mangfold

Vi jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som gir alle ansatte muligheten til å utvikle sine personlige styrker og egenart. Slik vi ser det deler alle som jobber hos oss ansvaret for å sikre at Miles er en fremragende arbeidsplass. Vi har en nulltoleransepolitikk med hensyn til mobbing, seksuell trakassering, krenkende atferd og baksnakking.

Bilde av laptop I dunkel belysning

Konkurrenter og samarbeidspartnere

Profesjonalitet og åpenhet er de underliggende prinsippene for alt som har å gjøre med kunder, samarbeidspartnere, myndigheter og ansatte.

I Miles bryr vi oss om kundene våre, og mange av oss tilbringer mye tid i deres lokaler. Når vi besøker kunder, sørger vi for å respektere og følge deres retningslinjer og regler. Vi mener konkurranse er en positiv ting og den beste drivkraften for økt ytelse og innovasjon. Dette er grunnen til at vi ser på konkurranse som en gyllen mulighet til å bli enda bedre på det vi gjør, og vi behandler alltid konkurrenter med respekt.

Vi er avhengige av vellykkede partnerskap og gode relasjoner med våre samarbeidspartnere for å gjøre jobben vår.

Miles laptop

Miljøet

Vi prøver alltid å finne de mest bærekraftige løsningene til det beste for kloden og ønsker å bidra gjennom å drive en miljøvennlig virksomhet. Eksempler på slik praksis kan være tiltak som Miljøfyrtårn-sertifisering og CO2-nøytralitet.

I Miles gir man den enkelte stor frihet når det gjelder å tilrettelegge arbeidsdagen. Derfor er det opp til hver enkelt å vurdere de kort- og langsiktige virkningene på miljøet, enten det gjelder utskrift av e-post, transportmidler eller å benytte elektronisk kommunikasjon som Skype for å unngå unødvendig reisevirksomhet.

Ekstra motiverende er det å bruke faget vårt til å utvikle bærekraftige løsninger for kunder. Mange av våre oppdrag innen digitalisering og programvareutvikling understøtter FNs bærekraftmål direkte eller indirekte. Gjennom dette får vi samtidig praktisert verdiene faglig autoritet og varme.

Mating av småfugl på Fløyen

Samfunnsansvar

En aktiv og bevisst holdning til samfunnsansvar gir gode arbeidsforhold, sikrer et positivt omdømme og fører til mer fornøyde kunder.

Det er viktig for oss at vi bidrar til å bekjempe korrupsjon, til å oppfylle rettigheter på arbeidsplassen, til å oppfylle menneskerettighetene, til å skape et bedre miljø og derav et bedre samfunn. Derfor støtter Miles en rekke ideelle organisasjoner som jobber med hjelpearbeid, menneskerettigheter, helse og utdanning samt bekjempelse av fattigdom.

En av Oslokonsulentenes telefon

Personvern

Retten til personvern og beskyttelse av privatlivet er av stor betydning – for oss og for våre kunder. Dette er grunnen til at vi respekterer personvern gjennom alltid å håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR-lovgivningen.