Kenneth
Wang Pedersen

Arkitekt i Oslo

Kenneth har lang erfaring med utvikling, teknisk arkitekt og drift. Han har jobbet i både privat og offentlig sektor og er vant med å håndtere store og komplekse systemlandskaper. Han har en pragmatisk tilnærming til arkitektur og løsningsvalg, og er opptatt av å forstå konteksten til problemstillingene han jobber med. Som utvikler har Kenneth jobbet med et stort utvalg programmeringsspråk, bibliotek, rammeverk, og andre komponenter, og har gjennom dette fått god forståelse av hvordan man skriver robust, lesbar og gjenbrukbar kode. De senere årene har det meste av det Kenneth har vært med på å utvikle kjørt “i skyen”, og han har etter hvert bygget mye kompetanse på skyinfrastruktur, infrastrukturautomatisering og “cloud native” arkitekturer.

Kenneth jobber strukturert, tar eierskap til oppgaver og tenker helhetlig. Han bygger fort kompetanse på nye områder, både teknisk og funksjonelt. Han deler gjerne av sin egen kompetanse, er omgjengelig, positivt innstilt og nesten alltid i godt humør.

Kenneth er oppvokst blant fjord og fjell på Sunnmøre, men flyttet til Oslo etter å ha truffet sin kone, bokstavelig talt, på fektetrening. Etter at to barn kom til verden har kårde og maske måttet ligge på hyllen, og fritiden går i disse dager med til alt som hører småbarnslivet til.