Integritet og åpenhet

Miles tar ansvar for handlingene våre. På vår arbeidsplass anser vi det som svært viktig at alle viser integritet i enhver relasjon og åpenhet i enhver situasjon – overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst internt.

På bakgrunn av dette vurderer vi nøye enhver gave som blir utvekslet mellom oss og kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Hvis en leverandør eller en samarbeidspartner vil betale for et måltid eller en opplevelse, må du vurdere om du vil utsette deg for en interessekonflikt. Hvis måltidet eller opplevelsen blir foreslått under kontraktsforhandlinger, anbefaler vi at du alltid avslår høflig. Følgelig vil Miles gjøre den samme vurderingen når vi inviterer våre kunder og samarbeidspartnere til arrangementer som er betalt av oss. Når vi er i en forhandlingssituasjon med en kunde, vil vi alltid vurdere om det er riktig å invitere dem til våre arrangementer.

Mangfold

Vi jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, som gir alle ansatte muligheten til å utvikle sine personlige styrker og sin egenart. Slik vi ser det, har hver enkelt som jobber hos oss, ​​ansvaret for å sikre at Miles er en fremragende arbeidsplass. Vi har en nulltoleransepolitikk med hensyn til mobbing, seksuell trakassering, krenkende atferd eller baktalelse. Skulle noe av dette likevel skje, og hvis det føles ubehagelig å konfrontere problemet med personen det gjelder, ber vi deg rapportere det i henhold til gjeldende retningslinjer.

Konkurrenter og samarbeidspartnere

Profesjonalitet og åpenhet er underliggende prinsipper for alt vi gjør relatert til våre kunder, samarbeidspartnere, myndighetene og ansatte.

I Miles bryr vi oss om kundene våre, og mange av oss tilbringer mye tid i deres lokaler. Når vi besøker kunder, sørger vi for å respektere og følge deres retningslinjer og regler.

Vi mener konkurranse er en positiv ting. Slik vi ser det, er konkurranse den beste drivkraften for økt ytelse og innovasjon. Dette er grunnen til at vi anser konkurranse som en gylden mulighet til å bli enda bedre på det vi gjør, og vi behandler alltid konkurrentene med respekt.

Vi er avhengige av våre vellykkede partnerskap for å gjøre jobben vår, og vi opprettholder gode relasjoner med våre samarbeidspartnere.

Bærekraft

Som en del av vår ESG-agenda er Miles forpliktet til å forhindre faktiske eller potensielle negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av våre lokasjoner.

Vi tilstreber kun å engasjere oss med leverandører og forretningspartnere som forplikter seg til høye standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold, og forventer at alle dets motparter utfører sin forretningsdrift i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig forretningsatferd.

Vi bryr oss om kloden vår, og vi prøver alltid å finne de mest bærekraftige løsningene. Vi ønsker å bidra gjennom å drive en bærekraftig og miljøvennlig virksomhet. Eksempler på slik praksis kan være tiltak som Miljøfyrtårn-sertifisering og CO2-nøytralitet.

Klima- og miljørapport for Miles Oslo

Klima- og miljørapport for Miles Bergen


Klima- og miljørapport for Miles Stavanger


Klima- og miljørapport for Miles Trondheim

Hos Miles gis man den enkelte stor frihet når det gjelder å tilrettelegge arbeidsdagen. Derfor er det opp til hver enkelt å vurdere de kort- og langsiktige virkningene på miljøet, det være seg å skrive ut e-post, transportmetode eller å benytte elektronisk kommunikasjon som Skype, for å unngå unødvendig reisevirksomhet.


Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Samfunnsansvar

En aktiv og bevisst holdning til samfunnsansvar gir gode arbeidsforhold, sikrer et positivt omdømme og fører til mer fornøyde kunder.

Det er viktig for oss at vi bidrar til å bekjempe korrupsjon, til å oppfylle rettigheter på arbeidsplassen, til å oppfylle menneskerettighetene, til et bedre miljø og derav et bedre samfunn. Dette er bakgrunnen for at Miles støtter en rekke veldedighetsorganisasjoner som jobber med hjelpearbeid, menneskerettigheter, helse og utdanning samt bekjempelse av fattigdom.

Personvern

Retten til personvern og beskyttelse av privatlivet er av stor betydning – for oss og for våre kunder. Dette er grunnen til at vi respekterer personvern gjennom alltid å håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR-lovgivningen. Her finner du mer om hvordan vi håndterer personopplysninger internt, Miles’ personvernerklæring.

MittVarsel

Her finner du trygg og sikker varslingsportal for ansatte, kunder og partnere av Miles: Varslingsportal