Verdistrømsanalyse – Value Stream Mapping

Vet du hvordan verdi skapes i din organisasjon? Har dere en omforent forståelse av hvordan dere faktisk jobber? Har dere oversikt over hvor utfordringene ligger, inkludert tidsforbruk og hva dere kan gjøre for å jobbe med å forbedre prosessen? Hva er deres time to market?


I denne workshopen tegner vi opp verdistrømmen, som er alle aktiviteter som må til for å gjøre en idé eller en bestilling om til en tjeneste eller et produkt til en kunde. Vår fasilitator vil sikre nødvendig opplæring i bruk av metoden og dere vil få en mal som kan gjenbrukes senere og på flere områder. Deres oppgave er å definere flyt og vurdere tidsbruk og ende opp med en visualisering av hva som skjer fra idé/start til skapt verdi.

Visualiseringen og den omforente forståelsen gir et godt utgangspunkt for å samarbeide og kommunisere i og på tvers av team, ha gode diskusjoner om prioritering og jobbe med forbedring av hvordan verdi skapes.

Hvor lang tid en slik workshop tar avhenger litt av detaljnivået og hvor mye informasjon du ønsker at skal fanges.

  Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

  TeamFlow – skap fart og flyt i team

  En undersøkelse av KPMG viser at 68% av organisasjoner sliter med å prioritere oppgaver og prosjekter. Videre har Harvard Business Review funnet ut at en gjennomsnittlig organisasjon kaster bort 17 timer per uke på venting og inneffektivitet. Av erfaring vet vi at ledere ofte er mer opptatt av å holde folk i aktivitet enn det å levere verdi. Denne masterclassen vil være en øyeåpner for hvordan man løser nettopp dette.

  Dette er en engasjerende workshop hvor vi simulerer ulike måter å jobbe på i team. Vi starter med å simulere et “dårlig vær”-scenario hvor høy ressursutnyttelse står i fokus.

  Deretter gjentar vi øvelsen med fokus på flyt og samhandling. Til slutt sammenligner vi resultatene og vår opplevelse av å jobbe under disse betingelsene. Gjennom simuleringen vil vi utvikle en felles forståelse for hvordan ulike praksiser for flyt og samarbeid påvirker hverandre.

  Hvem passer dette for?

  Denne workshopen passer for deg som vil lære mer om hvordan dere kan jobbe effektivt sammen i team, eller for deg som har ansvar for ett eller flere team du gjerne ville videreutvikle.


  Du trenger ingen forkunnskaper og det er like relevant om du jobber som tester, utvikler, teamleder eller toppleder.

  3 gode grunner til å delta

  • Godt læringsutbytte. Hands-on øvelser som gir deg erfaringer og konkrete praksiser du kan benytte umiddelbart i ditt team.
  • Relevant uansett hvilken rolle du besitter i dag.
  • Begrenset antall plasser for å gi samtlige deltakere relevante og nyttige simuleringsøvelser.


  Vil du vite mer om denne simuleringen kan du ta en titt her: https://www.okaloa.com/


  Denne workshopen kan gjennomføres som en workshop på 4 timer eller en 6 timer lunsj til lunsj (3 timer per dag).

   Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

   MultiTeam – fart, flyt og samarbeid på tvers av team

   Hvordan kan man sikre et effektivt samarbeid mellom ulike team i en organisasjon, og hvilke faktorer bidrar til å skape vellykkede samarbeidsforhold på tvers av team?

   Forskning har vist at samarbeid på tvers av team kan være utfordrende på grunn av ulike faktorer, for eksempel manglende kommunikasjon, uklare roller og ansvar, konkurranse om ressurser, og mangel på felles mål og verdier (Morgeson & DeRue, 2006; Griffith & Neale, 2001). Det er derfor viktig å undersøke hvordan man kan håndtere disse faktorene og skape et mer effektivt samarbeid mellom teamene.


   Der TeamFlow fokuserer på å jobbe effektivt i team, fokuserer MultiTeam på å jobbe effektivt på tvers av team. Vi simulerer hvordan ulike tilnærminger påvirker en portefølje som krever leveranse fra flere team for å levere verdi. Som i TeamFlow starter vi med å simulere et “dårlig vær”-scenario hvor høy ressursutnyttelse står i fokus og introduserer så ulike mekanismer for å forbedre måten vi jobber på på tvers av team. Gjennom simuleringen vil vi utvikle en felles forståelse for hvordan ulike praksiser for flyt og samarbeid påvirker hverandre i organisasjonen.


   Denne workshopen passer for deg som vil lære mer om hvordan dere kan jobbe effektivt på tvers av team. For å delta i denne workshopen må du ha vært med på en TeamFlow-simulering. Workshopen er like relevant om du jobber som tester, utvikler, teamleder eller toppleder – men kanskje ekstra interessant for deg som jobber med produkt- og porteføljestyring. 


   Etter workshopen har du med deg erfaringer og konkrete praksiser du kan benytte i din portefølje umiddelbart. Dette er en unik mulighet til å få en god forståelse av hvordan arbeid fungerer (“how work works”). Ved å simulere aktiverer vi deler av hjernen som gir en dyp og varig læring. Vi har satt av tid til refleksjon og teori mellom rundene for å sikre fullt læringsutbytte. 


   Vil du vite mer om denne simuleringen kan du ta en titt her: https://www.okaloa.com/ 


   Denne workshopen kan gjennomføres som en halvdagsworkshop på 4 timer eller en 6 timer lunsj til lunsj (3 timer per dag).

    Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

    Svelte – kjernekonseptene og hoved-featurene i svelte.

    I denne workshopen vil vi gjennom en interaktiv tutorial gå gjennom kjernekonseptene og hoved-featurene i Svelte. Og vi skal gjøre dette ved å lage vår helt egen Character Creator! Hvis du ikke er kjent med konseptet er en Character Creator et verktøy man ofte bruker i spill og brettspill for å lage sin egen karakter gjennom forskjellig valg av egenskaper som navn, attributter, “skills”, portrett, etc.

    Her er et eksempel: Du blir guidet gjennom workshopen ved å løse oppgaver/”quests”, hvor hvert quest er designet for å vise frem og lære en av hoved-featurene i Svelte. Og det er ikke noe problem om du skulle bruke litt tid på et quest, vi har hint og løsningsforslag for å hjelpe deg videre om du skulle sitte fast.

    Vi starter med en liten intro til Svelte, hoved-featurene vi skal gjennom, og selve workshopen, før vi gyver løs på koden. Vi vil være tilgjengelig gjennom hele workshopen for spørsmål, hjelp, eller bare en prat.

    Krav til deltakere: Ha en PC med en IDE, Git, Node 16+, og npm eller yarn installert. Noe erfaring med web-utvikling og TypeScript/JavaScript er anbefalt. Krever ingen forkunnskaper om Svelte.


    Tidsbruk: fleksibelt, 2-4 timer

     Concurrency i Go

     Har du hørt om Go og lurer på hva alt fuzzet er? Eller har du kanskje jobbet med Go og ønsker å lære mer om språkets concurrency primitiver? 

     Denne workshopen gir en innføring i hvordan Go applikasjoner skrives for å håndterer mange ting på en gang. Vi går gjennom noen vanlige metoder for synkronisering og/eller parallellisering i Go tjenester. Ved hjelp av goroutines, channels og mutexes lager vi en PoC Message broker implementert som en HTTP tjeneste.

     Tidsbruk: ca 4 timer

      Smidig introduksjonskurs

      Tradisjonelt har alle leveranser blitt til gjennom prosjekter. Smarte og moderne organisasjoner har skiftet fokus og organiserer seg nå i smidige tverrfaglige team. Denne overgangen er stor! Kunnskap vil være en viktig faktor for å oppnå en suksessfull endringsreise slik at man får økt verdiskapingen i organisasjonen.


      Vi tilbyr et 1-3 timer introduksjonskurs til hva Smidig/Agile er. Vi skreddersyr introduksjonen etter hva dere har behov for, ved å ta for oss den historiske bakgrunnen som viser hvor det kommer fra og hvilke andre fagområder som er involvert. Dette settes i sammenheng med hvordan Smidig defineres i dag, hva det er i sammenheng med din bransje, marked og kontekst og hvordan vi sammen kan se for oss dette i fremtiden, både for IT-bransjen generelt og dere som selskap.

       Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

       Smidig for team, teamleder/scrum, master/fasilitator og produktledere

       Smidigkurs for team, teamleder/Scrum Master/fasilitator og produktledere

       Tenker du at din bedrift eller team trenger et Smidigkurs for Scrum (Scrum.org), kanban eller vurderer kanskje et skalert rammeverk som LeSS eller SAFe?

       Journal of Systems and Software kan vise til flere artikler som viser til hvordan “one-size-fits-all”-tilnærming til programvareutvikling ikke alltid er den beste løsningen og at organisasjoner bør vurdere andre tilnærminger basert på deres behov og utfordringer.


       Vi kan tilpasse opplæringen til det dere faktisk trenger og på den måten både få den nødvendige forståelse av hva Smidig/Agile egentlig er og de nødvendige verktøyene som gjør at dere kan få en bra start eller re-start på deres Smidigreise. Det vil definere startpunktet og så vil vi sette dere i stand til å forvalte dette videre på en måte som er mindre risikofylt enn å implementere et rammeverk helt uten tanke for hvordan dere jobber i dag. Vi vil ta hensyn til virksomhetens kultur, struktur, arbeidsflyt og jobbe mot at dere i fremtiden vil kunne si: “Slik gjør vi det hos oss.”

       2 dagers grunnleggende kurs i et ønsket, tilpasset eller skreddersydd rammeverk. 

       Valgfrie tilleggskurs:
       + 1 dag i tillegg for teamleder/Scrum Master/fasilitator

       Læring av rolleforståelse og fasiliteringsteknikker
       + 1 dag i tillegg for produktledere

       Læring av rolleforståelse og moderne produktledelse

       + 1 dag hvis du ønsker tilpasset eller skreddersydd rammeverk, for innsiktsarbeid

        Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.


        Teamavtale

        Er teamet ditt eller dine avstemt i sine forventninger til hverandre og omgivelsene? For å få teamene til å prestere sitt beste og potensielt unngå konflikter i fremtiden kan en teamavtale være løsningen.
        Forskningen viser at manglende teamavtaler og uavstemte forventninger kan være en kilde til problemer og utfordringer for teamarbeid. Utydelige forventninger kan føre til konflikter, misforståelser og ineffektivt samarbeid, mens en godt utformet teamavtale kan bidra til å øke samarbeid, engasjement og produktivitet. 

        Harvard Business Review har publisert en rekke artikler som viser betydningen av teamavtaler i teamarbeid og selskaper som Google og NASA har utviklet “teamkontrakter” eller “Team Chartering” for å definere formål, mål og arbeidsmetoder. 

        Vår erfaring er at det sjelden er slik at disse oppskriftene passer out-of-the-box, så vi bruker Team Canvas (theteamcanvas.com), egenutviklede maler og andre eksempler fra bransjen som utgangspunkt for å designe det som ditt/dine team trenger. I tillegg sørger vi for å få avstemt de riktige forventningene og verktøyene til hvordan dette kan følges opp, fremfor at det blir en øvelse der avtalen havner i en “skrivebordsskuffe,” som er en typisk fallgruve.


        Vi anbefaler å sette av 4 timer for å komme godt i gang. Gjerne litt mer om det er et stort team eller flere team (10+).

         Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

         Fant du ikke det du lette etter?

         Vi kan skreddersy et eget opplegg for din organisasjon avhengig av problemstillingen. Våre konsulenter har lang erfaring innenfor både teknologi og rådgivning. Vi kan engasjere, analysere, inspirere innenfor områdene ny teknologi, metoder, kultur og tankesett. Våre kunder er blant landets største selskaper og vi har erfaring fra mange domener.

         Ta kontakt for en kaffeprat!

          Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.