Team Canvas

Trenger du en liten boost i teamet? Noe som setter dere i stand til å jobbe enda bedre sammen? Da er Team Canvas workshopen for deg.

Konseptet har vi lånt fra theteamcanvas.com og fasilitatorene våre har god erfaring med å bruke dette som verktøy i eget team og fasilitere for andre. Dette er en ypperlig øvelse for å bli bedre kjent som team og legge grunnlaget for virkelig godt samarbeid. Øvelsen egner seg for nye team, for å gi god fart ut av startgropen, og for eksisterende team for å bedre samhandling og alignment (på godt nynorsk). 

Vi anbefaler å sette av 4 timer for å gjennomføre en full Team Canvas, gjerne litt mer om det er et stort team (10+).

  Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

  Verdistrømsanalyse – Value Stream Mapping

  Vet du hvordan verdi skapes i din organisasjon? Har dere en omforent forståelse av hvordan dere faktisk jobber? Har dere oversikt over hvor utfordringene ligger og hva dere kan gjøre for å jobbe med å forbedre prosessen?

  I denne workshopen tegner vi opp verdistrømmen, som er alle aktiviteter som må til for å gjøre en idé eller en bestilling om til en tjeneste eller et produkt til en kunde. Dere forklarer og forteller og vår fasilitator tegner og fanger informasjon til vi har en visualisering av hva som skjer fra idé til skapt verdi.

  Visualiseringen og den omforente forståelsen gir et godt utgangspunkt for å samarbeide og kommunisere i og på tvers av team, ha gode diskusjoner om prioritering og jobbe med forbedring av hvordan verdi skapes.

  Hvor lang tid en slik workshop tar avhenger litt av detaljnivå og hvor mye informasjon du ønsker at skal fanges. Vi anbefaler å sette av 4 timer, gjerne mer.

   Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

   TeamFlow – fart, flyt og samarbeid i team

   Bli med på noen engasjerende timer hvor vi simulerer ulike måter å jobbe på i team. Vi starter med å simulere et “dårlig vær”-scenario hvor høy ressursutnyttelse står i fokus og introduserer så ulike mekanismer for å forbedre måten vi jobber på. Gjennom simuleringen vil vi utvikle en felles forståelse for hvordan ulike praksiser for flyt og samarbeid påvirker hverandre. 

   Denne workshopen passer for deg som vil lære mer om hvordan dere kan jobbe effektivt sammen i team. Du trenger ingen forkunnskaper og det er like relevant om du jobber som tester, utvikler, teamleder eller toppleder. 

   Etter workshopen har du med deg erfaringer og konkrete praksiser du kan benytte i ditt team umiddelbart. Dette er en unik mulighet til å få en god forståelse av hvordan arbeid fungerer (“how work works”). Ved å simulere aktiverer vi deler av hjernen som gir en dyp og varig læring. Vi har satt av tid til refleksjon og teori mellom rundene for å sikre fullt læringsutbytte. 

   Vil du vite mer om denne simuleringen kan du ta en titt her: https://www.okaloa.com/

   Denne workshopen kan gjennomføres som en halvdagsworkshop på 4 timer eller en 6 timer lunsj til lunsj (3 timer per dag).

    Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.

    MultiTeam – fart, flyt og samarbeid på tvers av team

    Der TeamFlow fokuserer på å jobbe effektivt i team, fokuserer MultiTeam på å jobbe effektivt på tvers av team. Vi simulerer hvordan ulike tilnærminger påvirker en portefølje som krever leveranse fra flere team for å levere verdi. Som i TeamFlow starter vi med å simulere et “dårlig vær”-scenario hvor høy ressursutnyttelse står i fokus og introduserer så ulike mekanismer for å forbedre måten vi jobber på på tvers av team. Gjennom simuleringen vil vi utvikle en felles forståelse for hvordan ulike praksiser for flyt og samarbeid påvirker hverandre i organisasjonen. 

    Denne workshopen passer for deg som vil lære mer om hvordan dere kan jobbe effektivt på tvers av team. For å delta i denne workshopen må du ha vært med på en TeamFlow-simulering. Workshopen er like relevant om du jobber som tester, utvikler, teamleder eller toppleder – men kanskje ekstra interessant for deg som jobber med produkt- og porteføljestyring. 

    Etter workshopen har du med deg erfaringer og konkrete praksiser du kan benytte i din portefølje umiddelbart. Dette er en unik mulighet til å få en god forståelse av hvordan arbeid fungerer (“how work works”). Ved å simulere aktiverer vi deler av hjernen som gir en dyp og varig læring. Vi har satt av tid til refleksjon og teori mellom rundene for å sikre fullt læringsutbytte. 

    Vil du vite mer om denne simuleringen kan du ta en titt her: https://www.okaloa.com/

    Denne workshopen kan gjennomføres som en halvdagsworkshop på 4 timer eller en 6 timer lunsj til lunsj (3 timer per dag).

     Vi bruker informasjonen bare til å kontakte deg, ingenting annet.