Fagområdene våre

Systemutvikling og arkitektur

Grunnstammen i Miles består av utviklere og arkitekter. Utviklerne våre har solid kompetanse på mange områder innen utvikling og metodikk. Vi er sterke på det siste innen frontend-utvikling og har den teknologiske ekspertisen som trengs for å lage brukergrensesnitt i alt fra HTML og CSS, til javascript og rammeverk som React, Angular og Vue.

Vi har også lang erfaring med de fleste skyteknologier. Alt fra de store offentlige som GCP, Azure og AWS til mindre og private skyløsninger.

En stor del av utviklerne våre har lang erfaring med både objektorienterte språk som .Net, Java og Python til funksjonelle språk som Clojure, F# og Scala. 

Arkitektene i Miles har høy utdannelse kombinert med erfaring fra noen av de mest komplekse IT-prosjektene i Norge. Dette har gjort oss til ett av landets ledende fagmiljøer innen arkitektur.

UX-design

UX er et av våre satsingsområde på tvers av kontorene våre. Her finner du designere med kompetansen som trengs for å levere brukeropplevelser som engasjerer, begeistrer og hjelper deg å nå dine forretningsmål. UX-designerne våre setter seg inn i din hverdag for å kartlegge utfordringer og finne mulighetene som ligger og venter.

Vi setter fokus på kundereisen i både analoge og digitale flater, alt for å skape helhetlige brukeropplevelser. God brukeropplevelse er god forretning.

Smidig

Smidig coachene våre hjelper team eller selskaper med forbedring av arbeidsprosesser ved hjelp av smidige metoder fra blant annet Lean og Kanban. Målet er fleksibilitet til å møte et marked i endring, samtidig som man opprettholder høy fart og kvalitet. Vi støtter og utfordrer både ledelse, tekniske team og den enkelte medarbeider.

Prosjektledelse

Prosjektlederne i Miles har lang erfaring fra et bredt spekter av IT-prosjekter – fra infrastruktur, prosessutvikling og anskaffelser til flytteprosjekter og rene utviklingsprosjekter. Vi har et sterkt fagmiljø med mange prosjektledere som er sertifiserte i PMP og/eller Prince2.

Testledelse

Testlederne jobber både med overordnet testledelse og med gjennomføring av testing i prosjekter. De brenner for å innføre kvalitet i alle ledd i utvikling og forvaltning av programvare.

Rådgivning

Forretningsrådgivning fra Miles leveres med faglig autoritet og varme, fordi strategiprosesser og endringsledelse først og fremst handler om mennesker.

Det ligger mange muligheter i bruken av moderne teknologi, og vi hjelper våre kunder med å utnytte disse mulighetene for å nå sine forretningsmål.

Kundene våre

Det varierer hva slags kunder de forskjellige kontorene har, men for å gi en indikasjon på variasjonen vi jobber med, finner du her noen av de kundene vi har jobbet tett med det siste året: