Vermund er utdannet ved Høgskolen i Bergen og ved UiB. Han har arbeidet med systemutvikling og systemforvaltning siden 1998. Vermund liker å jobbe med komplekse systemer på ulike plattformer og med ulik teknologi, men han trives også godt med å jobbe mot forretningssiden. Han er “flerspråklig” og har solid erfaring fra både Microsoft- og Java-siden.

Vermund bor på landet med kone og syv barn. Han gjør teorien om at menn bare kan tenke på en ting om gangen til skamme daglig, og har sort belte i logistikk. Konsulenttillegget rundt midjen holder han borte med en 5 mils sykkeltur til og fra jobb. Vermund har en forkjærlighet for diskusjoner, både av faglig og filosofisk art.