Viser hender og plansjer for brukertesting

Miles leverer brukertesting fra vår egen testlab i Bergen. Testene følges i et observasjonsrom med lyd, video og skjermbilde fra testrommet. 

BRUKERTESTING ØKER SJANSENE FOR Å LYKKES

Brukertesting er en integrert del av våre konsept- og systemutviklingsprosjekter. Dette gir svært verdifull innsikt, enten det er tidlige tester på papir, i en designprototype eller mer komplekse tester av fungerende programvare. 

MILES LEVERER HELE PROSESSEN

Vi leverer en helhetlig prosess for brukertesting. Testscenarier og rekrutteringsbrief utarbeides sammen med kunden. Vi rekrutterer testpersonell fra skreddersydde segmenter basert på målgruppene vi definerer. En av våre testledere styrer gjennomføringen av testen, mens interessentene hos kunden følger testen fra observasjonsrommet vårt, der skjermbilde og video overføres fra testlaben. Etter testen overleverer vi en detaljert rapport med funn, råd om forbedringer og anbefalt videre arbeid.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud på brukertesting: Jon Andreas Bygstad, Miles Bergen – Tlf. ‭+47 906 13 256‬, epost jon.andreas.bygstad@miles.no

Testrommet i brukertestlab'en
Testrommet i brukertestlaben skaper en rolig og god atmosfære for å gjennomføre en brukertest.

DETTE BIDRAR TIDLIG BRUKERTESTING TIL

Vi anbefaler å gjennomføre brukertester tidlig i prosessen. Det er ingen grunn til å vente til man har utviklet en første versjon av en programvare.

  • Fail fast. Denne filosofien er en effektiv teknikk for å redusere utviklingskostnader, prioritere riktig, forstå brukerbehov tidlig nok og for å avdekke falske antakelser.
  • Å validere konsepter, design og løsningsvalg. Selv med topp fagkompetanse innen digitalt design og brukeradferd, kombinert med innsikt i målgruppens ønsker og behov, må vi validere at det vi tror vil fungere, faktisk fungerer.
  • Å redusere time-to-market. Direkte og tidlige tilbakemeldinger fra brukerne gir hurtigere og mer presis produkt- og tjenesteutvikling.
  • Mer samstemt utviklingsteam. I et utviklings- eller endringsprosjekt er det ofte uenighet i teamet om hva som er de beste løsningene. En brukertest skaper grunnlag for å enes om disse tingene basert på hva som fungerer best for målgruppen.

Brukertesten er også en strålende måte å oppdage ting vi ikke tenker på selv. Det er bare å innse det – selv med sin fagkompetanse og innsikt er utviklingsteamet og produkteierne som oftest en gruppe med lite mangfold, og de representerer sjelden de virkelige brukerne spesielt godt. Vi trenger virkelige brukere for å oppdage både små og store utfordringer samt muligheter.