Playing lean Spill

Smidig produktutvikling

Digitalisering ikke er et IT-prosjekt, men produktutvikling. I Miles vil vi digitalisere med smidige prinsipper. Ikke bare i prosessene som omhandler IT, men i hele verdikjeden. Vi kaller det smidig produktutvikling.

Digitalisering går for sakte, og det er dyrt. Å øke organisasjonens innovasjonsevne og forbedre kundeopplevelsen samtidig som man leverer kostnadseffektive tjenester, er mildt sagt overveldende for de aller fleste organisasjoner.

Digitalisering er mer enn teknologi. Det handler om hvordan organisasjonen klarer å utnytte teknologi riktig. Her kommer prosess, metodikk og organisasjonsutvikling inn. Digitalisering er ikke et IT-prosjekt, men derimot produktutvikling. Produktutvikling handler om samarbeid mellom forretning og teknologi. Vi mener at produktutvikling basert på smidige prinsipper skaper mer verdi raskere.

Miles’ tilnærming til smidig produktutvikling bygger på våre verdier, faglig autoritet og varme. Vi legger vekt på følgende elementer:

 • Kompetanse og lang erfaring med fagområdene
 • Ydmykhet overfor kundens situasjon, organisasjon og kultur
 • Et samarbeid basert på tillit 
 • Et sterkt engasjement for mennesker

HVA ER SMIDIG PRODUKTUTVIKLING?

Smidig produktutvikling er en helhetlig tilnærming til produkt- og forretningsutvikling som treffer hele virksomheten. Det er en samling av metodikk og praksiser basert på smidig tankesett og verdier.  Smidig produktutvikling støtter opp under organisatoriske evner som muliggjør innovasjon og mer effektiv digitalisering. 

Modell om smidig utvikling

For å gi et eksempel: hvis du ønsker å øke innovasjonsevnen i din virksomhet, kan du bruke praksiser fra lean-UX og lean startup. Men dette alene er ikke nok – du må også bygge en kultur for innovasjon. Dette krever psykologisk trygghet og tillit.

Smidig produktvikling omhandler derfor ikke kun IT-utvikling, men er en endring i hele virksomheten.

MILES VISER HVORDAN OG HVORFOR – IKKE BARE HVA

Christina Kjær Seime

Vi er ikke alene om å anbefale smidig og lean som virkemidler for å få til en digital transformasjon, eller å anbefale å gå bort fra prosjekter og heller fokusere på produktutvikling i stabile team. Vi forklarer hvorfor vi mener prinsipper fra smidig og lean er den beste veien å gå og hvordan du kan transformere deg.

Vi gir råd og veileder fremfor å komme med ferdige løsninger. Vi støtter oss på konsulentenes erfaring med bruk av smidig metode og vår grunnleggende forståelse for filosofien som ligger bak. Derfor kan vi tilpasse prosessen til din virksomhets behov. 

VÅR METODIKK

Vi er ydmyke og veileder fremfor å komme med ferdige løsninger. Vi støtter oss på konsulentenes erfaring med smidig metode og deres grunnleggende forståelse for filosofien som ligger bak. Dette gjør oss i stand til å lage en skreddersydd prosess for kundene våre. Likevel har vi en enkel, generell tilnærming som vi etterstreber å følge når vi kommer inn hos nye kunder.

Observere: Før vi kan påvirke en en organisasjon og skape varig endring, må vi observere og lære oss å kjenne virksomheten. Bransje, økonomisk situasjon, kultur og teknisk arkitektur er alle faktorer som sammen utgjør dagens situasjon. Samspillet mellom disse må vi observere før vi handler.

Skape anerkjennelse: Etter at vi har fått innsikt i dagens situasjon, er neste steg å skape anerkjennelse for utfordringer, muligheter og målsettinger. Det er ikke nok at ledelsen eller et lite utvalg mennesker har denne annerkjennelsen. For å skape varig endring er det viktig med bred forankring på tvers av organisasjonen. 

Veikart: Når vi har skapt anerkjennelse og forankring rundt nåsituasjon, kan vi foreslå et veikart for organisasjonen. Et veikart vil inkludere organisering, prosess, arkitektur og teknologi. Vi foreslår ikke en ferdig løsning, men hjelper heller å definere prinsipper og rammer som tar virksomheten din i retning av målet.

Forankring: Dette er en viktig forutsetning for det hele. Det er et arbeid som må gjøres kontinuerlig. 

VIL DU DIGITALISERE?

Du ser nødvendigheten av digitalisering og en helhetlig digitaliseringsstrategi. Strategi og målbilde er foreløpig viktigere enn metodikk og prosess. Du har behov for rådgivning innenfor teknologi, virksomhetsstyring og produktledelse med digital transformasjon som bakteppe.

Vi hjelper deg med digitaliseringsstrategi, hvor vi mener smidig tankesett er en viktig faktor. Vårt verdibidrag er vår kompetanse innenfor alle aspekter ved digitalisering

ER DU EN SMIDIG VISJONÆR?

Organisasjonen din har en visjon om smidig transformasjon, men dere mangler et tydelig veikart, eller har kommet kort i arbeidet. Dere jobber kanskje også med å forankre visjonen i hele organisasjonen. Du har behov for noen som kan coache og hjelpe dere å drive transformasjon, og å lære organisasjonen prinsipper og metodikk for smidig produktutvikling. Dere trenger rådgivning innenfor virksomhetsstyring for å realisere visjonen.

Vi hjelper deg med roadmap og endringsledelse. Vårt verdibidrag er vår kompetanse, samt vårt fokus på kultur og kommunikasjon foran metodikk.

Vårt verdibidrag til deg er vår kompetanse innenfor smidig og Lean, samt vår fokus på kultur og kommunikasjon fremfor metodikk.

ER DU OPERATIV I SMIDIGE METODER?

Organisasjonen din har en visjon om smidig transformasjon. Dere har et klart veikart, og har startet realiseringen av dette. Dere har behov for en samarbeidspartner med sterk smidig/Lean-kompetanse som kan lede smidige team og drive Lean-prosesser.

Vi bistår deg med transformasjon og ledelse av smidige team.Vårt verdibidrag er dyp kompetanse innenfor Lean/smidige metodikker, samt filosofi.

Vi jobber med smidig produktutvikling i Miles. Vi er en rekke erfarne konsulenter med forkjellig fagbakgrunn. Samtlige har felles verdigrunnlag og en plattform basert på kundetilpasning.

Vi kan:

 • Coaching og endringsledelse
 • Lean- og Kanban-prosess og -metodikk
 • Produktledelse
 • Arkitektur og teknologi for smidig transformasjon
 • DevOps, både prosess og teknologi
 • Lean UX – brukersentrisk produktutvikling med Lean og Design Thinking
 • Innovasjonsprosesser og Lean Startup
 • Smidig- og Lean-modeller for virksomhetsstyring

Møt våre smidige coacher